Yapay Zeka Yılda 125 Milyar Dolarlık Tıbbi Kayıt Sorunumuzu Çözebilir mi?


Yapay Zeka Yılda 125 Milyar Dolarlık Tıbbi Kayıt Sorunumuzu Çözebilir mi?

carm avcısı

Carm Huntress, CEO tarafından, inanç.

Bir araştırmaya göre, 21. yüzyıldayız ve hastanelerin %78’i hala “sıklıkla veya bazen” tıbbi kayıtlarını posta veya faks yoluyla alıyor. 2021 raporu Ulusal Sağlık Bilgi Teknolojisi Koordinatörlüğü Ofisinden.

Bu sadece bir rahatsızlık değil, sağlayıcılar için çok büyük bir masraf ve zaman taahhüdü. Hastalar için de tehlikelidir; bir sağlayıcının güncel, okunabilir bir tıbbi geçmişi olmadığında, hayati teşhisleri geciktirebilir ve hastaların zamanında, potansiyel olarak hayat kurtarıcı bakım almasını engelleyebilir.

Sağlık hizmetlerinde çözebileceğimiz ve hastaları, sağlayıcıları ve ödeme yapanları benzer şekilde olumlu yönde etkileyecek bir sorun varsa, o da budur. Yapay zeka da dahil olmak üzere bazı önemli düzenleyici ve teknolojik gelişmeler sayesinde, bu zorluğun üstesinden gelmek için büyük bir liderler ve yenilikçiler grubunun bir araya geldiğini görmeye başlıyoruz.

Elektronik sağlık kayıtlarına yaptığımız yatırım karşılığını aldı mı?

ABD hükümeti, 2009’da HITECH Yasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana EHR’lerin kullanımını teşvik etmek için 30 milyar dolardan fazla para harcadı. Ne yazık ki, standardizasyona değil yalnızca uygulamaya odaklanmak, çözülmesi gereken yeni bir sorun yarattı.

Kayıtlar için standart bir format veya yapı olmadığı için, yapılandırılmamış verileri değiş tokuş eden yüzbinlerce sistemle karşı karşıya kaldık. 2014 ilk resmi Fast Healthcare Birlikte Çalışabilirlik Kaynakları standartları yayınlandı.

Birlikte çalışabilirlik ile ilgili sorunlara ek olarak, doktor ilerleme notunu EHR’ye girmek için standart bir süreçten de yoksunduk. Bu yapılandırılmamış notta muazzam miktarda klinik değer bulunur ve okunabilir bir format olmadan bu bilgi boşa gider.

Bu sorunlar nedeniyle – klinisyenler arasında yeni teknolojilerin yavaş benimsenmesiyle birlikte – sağlık hizmetleri hala her yıl milyarlarca sayfalık tıbbi kayıtları fakslamaktadır.

Yeni düzenlemeler ve standartlar, birlikte çalışabilirlik sorununu çözmeye yardımcı olabilir

Düzenleme ve standardizasyondaki son gelişmeler, önümüzdeki yıllarda önemli ilerlemeler için zemin hazırlıyor. Son on yılda, FHIR gibi standartların uygulanması, tıbbi kayıt verileri için standartlaştırılmış bir format yarattı.

Ve 21st Century Cures Act ile yakında, Güvenilir Değişim Çerçevesi ve Ortak Anlaşma kapsamında düzenlenmiş, zorunlu ve birlikte çalışabilir bir ulusal ağın ortaya çıktığını göreceğiz.

Bu değişiklikleri geniş ölçekte uygulamak muazzam miktarda çaba ve işbirliği gerektirecektir. Ancak 2009’dan bu yana alınan dersler göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemeler önceki mevzuatta eksik olan hayati bir temel oluşturmaktadır.

Yapay zeka ve makine öğreniminin oynayacağı hayati bir rol var

Yapay zeka ve makine öğrenimindeki gelişmeler, tıbbi kayıt verilerini okunabilir, yapılandırılmış bir biçimde sentezlemek için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor.

Bir hastanın tüm yaşamı boyunca aldığı bakımın hacmini düşünün. Özellikle bir veya daha fazla kronik rahatsızlığı olan bir kişi için, bir hastanın tüm geçmişi genellikle yüzlerce sayfalık belgeye yayılır ve bunları yapılandırılmış bir anlatıya bağlamanın hiçbir yolu yoktur.

Bugün bir hastanın verilerini dijital olarak çektiğimizde, hasta başına ortalama 43 klinik belge alıyoruz. Bunlar herhangi bir formatta olabilir — HL7, FHIR, CCDA ve hatta JPEG veya TIFF. Ayrıca her dosyanın içinde muazzam miktarda yapılandırılmamış klinik anlatı var.

Yapay zeka, bu kayıtların sentezlenmesinde (teşhisleri, laboratuvar sonuçlarını, ilaçları, prosedür geçmişini ve daha fazlasını ayıklamak) tamamen aranabilir ve karşılaştırılabilir, ince ayarlanmış, dijital bir kayıtta önemli bir rol oynayabilir.

Bu kayıtlar hem tedavi maliyetini hem de tedavi süresini azaltacak ve klinisyenlerin hastaların ihtiyaç duyduğu bakımı ihtiyaç duyduklarında sağlamasını kolaylaştıracaktır.

Tıbbi kayıtlar için ölçeklenebilir, kullanıcı dostu bir çözüm oluşturmak için mevcut teknolojileri kullanmak yalnızca yararlı bir yenilik değildir. 125 milyar dolarlık tıbbi kayıt alma ve analiz sorununu çözmek istiyorsak, bu, atmamız gereken hayati bir adım.

Sağlık alanındaki işler

tarafından Scott Rupp Carm Avcısı, Credo
Kaynak : https://electronichealthreporter.com/can-artificial-intelligence-solve-our-125-billion-a-year-medical-records-problem/

SMM Panel PDF Kitap indir