Türkiye’de en fazla satılan ilaç

Afiyet Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunca (TİTCK) 8’incisi yayımlanan Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu’nda, Türkiye pazarında bulunan ilaçların 2020’de kutu ve TL bazında satmak hacimleri ve satmak değerleri incelendi.

Keza eczanelerde elden satılan, Sosyal Emniyet Kurumu (SGK) ve özel sigortalar kadar karşılanan, satmak hacmi sıralamasında birincil 20 sırada yer alan ilaçlara ait veriler de rapora yansıtıldı.

Quintiles and IMS Health (IQVIA) ve İlaç Takip Sistemi (İTS) data tabanlarından faydalanılarak hazırlanan rapora tarafından, 2015’te 18,08 milyar lira olan Türkiye ilaç pazarı, 2020’de 50,39 milyar liralık satmak değerine ulaştı.

2015’te 2,1 milyar kutu olan satmak hacminin 2020’de 2,27 milyar kutuya yükseldiği lakin bu oranın 2019’a göre düşüş gösterdiği gözlendi. 2019’da Türkiye’de 2,41 milyar kutu satış hacmi elde edilmişti.

En çok satılan birincil 20 ilaç

Türkiye genelinde önceki sene toplamda ve elden satılan, SGK ile özel sigortalar göre karşılanan ilk 20 hap aralarında birincil üç sırayı, ağrı kesici özellikli ilaçlar ile romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar aldı.

Elden satılan ilaçlar arasında ağrı kesici özellikli olanların oranı yüzde 35’e ulaşırken bunu yüzde 30,2 ile romatizma tedavisinde kullanılanlar ile antiinflamatuvar ilaçlar izledi. Üçüncü sırada ise kanın pıhtılaşmasını engelleyen “antitrombotik” ilaçlar yer aldı.

SGK’nin karşıladığı ilaçlar arasında ise genel beslenme ilaçları (yüzde 21,6), kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (yüzde 17,7) ve sızı kesiciler (yüzde 14,3) ilk üç sıraya yerleşti.

Özel sigortalarca karşılanan ilaçlar arasında antiinflamatuvar ve romatizma tedavisinde kullanılanların yüzde 14,7 ile birinci sırada, sistemik kullanılan antibakteriyellerin yüzde 11,6 ile ikinci sırada, antitrombotik ilaçların ise üçüncü sırada olduğu görüldü.

SGK’nin ilk 20 hap için ödediği miktar 2 milyar lirayı aştı

Rapora göre, Türkiye’de 2020’de satılan ilaçların yüzde 76,57’si SGK, yüzde 1,1’i özel sigortalar göre karşılanırken, yüzde 22,32’si ise elden satmak olarak gerçekleşti.

Toplam kutu satışı en yüksek ilk 20 ilaca SGK tarafından 2020’de ödenen arz, 2 milyar 201 milyon 766 bin 772 lira oldu. Elden satılan ilaçların toplam karşılığı 857 milyon 223 bin 198 liraya ulaşırken, özel sigortalarca karşılanan ilaçların bedeli 29 milyon 793 bin 175 lira olarak rapora yansıdı.

Biyoteknolojik ilaçların satmak değeri iki kat arttı

Raporda, Sıhhat Bakanlığınca stratejik ürün olarak değerlendirilen ve yatırım teşviklerinin asıl konularından olan biyoteknolojik ilaçların pazar durumları 2015 ve 2020 yıllarını kapsayacak şekilde incelendi.

Buna tarafından, 2015’te 3,05 milyar lira satış değeri belirten biyoteknolojik ilaçlar, 2020’de takriben 2 kat artma göstererek 8,85 milyar liraya ulaştı. 2020’de biyoteknolojik ilaç pazarının toplam ilaç pazarı içindeki payı ise yüzde 17,6 oldu.

2020’de satmak değeri açısından değerlendirildiğinde üretim pazarı, 2019’a kadar 2020’de yüzde 54’lük yükselme gösterdi. Satış hacmi açısından birincil 20 sıraya giren ruhsatlı biyoteknolojik ürünlerin SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan satmak hacimleri sırasıyla 23 milyon 558 bin 859 kutu ve 150 bin 686 kutu oldu. Elden satmak hacmi ise 1 milyon 278 bin 195 kutu olarak gerçekleşti.

Bu ürünlerin yüzde 63,7’sini “şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar” oluşturdu.

öte yandan 2020 satmak hacimlerine kadar ilk 20 biyobenzer ilaç arasında birincil 5 sırayı yüzde 89,3’lük oran ile antitrombotik ilaçlar aldı.

 

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail tyt deneme pdf pdf kitap indir