Türk Tabipleri Birliği: Dr. Zafer Kurugöl’ü kınıyoruz

Prof. Dr. Başarı Kurugöl’ün tartışmalara neden olan sözleriyle ilgili tanımlama yapan TTB, “Aşı uygulamaları sırasında aşırı iş yükü sonucu ortaya çıktığı bahis edilen tekil bir olaydan yola çıkarak aile sağlığı merkezi ve birinci basamak çalışanlarının suçlanmasını şiddetle reddediyoruz” dedi. TTB, Sağlık Bakanlığı’nı da kuşkuları gidermeye çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği: Dr. Zafer Kurugöl'ü kınıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ege Üniversitesi’nde ödev yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöz’un “Bir bebeğe koronavirüs aşısı uygulandı” şeklindeki sözleri üstüne açıklama yayımladı.

TTB’nin internet sitesinden “Bilim İnsanlarını, Afiyet Çalışanlarının Emeklerini Hiçe Sayan ve Aşı Tereddüdüne Yol Açan Açıklamalar Konusunda Sorumluluğa Ağırlama Ediyoruz!” başlıklı açıklamada, “Kurugöl’ün bir televizyon programında 22 Eylül 2021 tarihindeki açıklamalarını hayretle karşıladığımızı ve sağlık durumu için verdiğimiz çabaların bu şekilde heba edilmesini hak etmediğimizi belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Galibiyet Kurugöl’ün kınandığı tanımlama şöyle:

“ÇABALARIMIZIN HEBA EDİLMESİNİ YARGI ETMİYORUZ”

“Mevcut sıhhat sisteminin ve yönetilmeyen pandeminin yarattığı zorluklara rağmen; toplum sağlığı için lüzum bebeklik-çocukluk çağı, mektep ve erişkin aşıları gerekse pandemi dönemi COVID-19 aşılarının uygulanması konusunda afiyet çalışanları olarak yoğun emek harcamaktayız. Aklın ve bilimin gösterdiği doğruları eksiksiz uygulamaya çalışan ilk kez birinci basamak ve tüm afiyet çalışanları olarak, Dr. Galibiyet Kurugöl’ün bir televizyon programında 22 Eylül 2021 tarihindeki açıklamalarını hayretle karşıladığımızı ve sıhhat için verdiğimiz çabaların bu şekilde heba edilmesini adalet etmediğimizi belirtiyoruz.

Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada afiyet çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez. Aşı uygulamaları esnasında fazla iş yükü sonucu ortaya çıktığı iddia edilen tekil bir olaydan yola çıkarak aile sağlığı merkezi ve birinci basamak çalışanlarının suçlanmasını şiddetle reddediyoruz. Merkezi aşı takip sisteminin, kişisel barkod ile operasyon yapılan ve denetlenen bir sistem olduğunu andırmak isteriz.

Salgından çıkış için elimizdeki vazgeçilmez araç olan COVID-19 aşılarının; bebekleri, çocukları, insanları bulaşıcı hastalıklardan gözetmek için uygulanan aşıların yaşamsal öneme sahip olduğu bilimsel gerçeği ortadadır. Bu hususlarda medyaya izah etme yapacak bilim insanlarını sorumluluğa ve dikkate ağırlama ediyoruz. Bilim insanlarının elinde veriler olmadan izah etme yapması yalnızca hekim-hasta güven ilişkisine zarar verir. Bu anlamda aklın ve bilimin sorumluluğunda yapılmayan açıklamayla aşılama hususunda güven kaybettiren Dr. Galibiyet Kurugöl’ü kınıyoruz.

Bahse konu tanımlama hakkında tıp etiği yönünden soruşturmanın ilgili oda göre başlatıldığını belirterek;

Sıhhat Bakanlığını da şipşak konuyla ilgili bilgileri tüm şeffaflığıyla paylaşmaya ve akıllarda şüphe bırakmamaya çağırıyoruz.”

SMM Panel PDF Kitap indir