TTB’den Bilim Kurulu Üyesi İlhan’a ceza

TTB, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle 15 gün meslekten men cezası verdi.

TTB'den Bilim Kurulu Üyesi İlhan'a ceza

Sıhhat Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bursa ’da yer alan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle TTB tarafından meslekten 15 gün men cezası aldı.

Evrensel’den Uğur Ökdemir’in haberine tarafından; İlhan ’ın, Bursa ’da yapılacak olan termik santral ile ilgili hazırladığı raporu; bilimsel literatür bilgileri ile desteklenmediği, halk müziği sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından hakiki olmayan ifadeler bulundurduğu, bilimsel ve ahlak kuralları ihlal ettiği şeklinde değerlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB), İlhan ’ı 15 gün süreyle meslekten men etti.

ÜNİVERSİTENİN ADI KULLANILARAK RAPOR HAZIRLANMIŞ

Ayrıca Prof. Dr. Mustafa N. İlhan ’ın hazırladığı raporda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ’nın logosu bulunmakta ve raporun adı “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Insanlar Sağlığı Anabilim Dalı, DOSAB Enerji ve Buhar Imal Tesisinin Halk Müziği Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesine Dair Rapor” olarak belirtilmektedir. Ancak bu raporun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalınca hazırlanmadığı, kişisel bir rapor özelliği taşıdığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açıklandığı öğrenildi.

KİŞİSEL GÖRÜŞÜNÜ BİLİMSEL GÖRÜŞ OLARAK SUNDU

Bursa şehir merkezi içerisinde bulunan DOSAB ’da kömürle çalışacak bir termik santral Bursalıların tepkisini çekmiş ve eylemler başlamıştı.

Termik santral projeye kadar yılda 524 bin ton kömür yakması planlanmakta; kömürün de Bursa dışından santrale karayolu ile taşınacağı belirtilmekteydi. Fakat Bursa ’nın hava kirliliği hudut değerlerinin çok üzerinde olmasına rağmen ÇED sürecinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahali Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa N. İlhan bunu görmezden gelerek kenarlı bir davranış sergileyip bireysel görüşünü bilimsel manzara olarak sunup projeye olumlu manzara bildirdi.

RAPORDA BİLİMSEL VERİ DEĞIL

Türk Tabipler Birliği yaptığı çalışma doğrultusunda, Prof. Dr. Mustafa N. İlhan ’ın bölgeyi ziyaret etmediğini, hazırladığı bakiş belirten raporda hiçbir bilimsel bilgi ve bilimsel referans kullanılmadığını bildirdi.

İlhan ’ın ÇED raporunda çevre ve halk sağlığı yönünde tehlike içermediği görüşüne ilişkin TTB, “İlgili öğretim üyesinin bu tutumuyla, Yükseköğretim Kurulu ’nun 22 Ekim 2014 tarih ve 79009489339 sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları Etik Tavır İlkeleri ’ne aykırı bir rapor hazırladığı görüldü” dedi.

SORUŞTURMAYA GEREK YOKMUŞ

İlhan ’ın hazırladığı rapor için, DOSAB ÇED raporu içerisinde bulunan kişisel raporunun, Yükseköğretim Kurumları Ahlak Tutum İlkelerine aykırı olması sebebiyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne gereğinin yapılması için başvurulmuş; ama Gazi Üniversitesi Rektörlüğü göre ilgili öğretim üyesi hakkında “soruşturma açılmasına lüzum olmadığına karar verilmesi” ise dikkat çekti.

15 GÜN MESLEKTEN MEN CEZASI ALDI

DOSAB ÇED raporu incelendiğinde Prof. Dr. Mustafa N. İlhan ’ın bir öğretim üyesine yakışmayacak biçimde herhangi bir bilgi ve bilimsel referans kullanmadan, uzmanı olmadığı bir konuda ve kirletici olduğu bütün dünyada tanıdık kömürlü bir termik santral hakkında olumlu gösterme bildirdiği açık olarak görülmekte. Prof. Dr. Mustafa N. İlhan ’ın Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri ’ne aykırı tutumu sebebiyle hakkında zorunlu hukuki ve etik işlemlerin yapılması için yapılan girişimler sonucu 15 gün meslekten men cezası aldı.

SMM Panel PDF Kitap indir