TTB’den aşı hakkında merak edilen sorulara yanıt ve hükümete uyarılar

TTB göre yapılan “Covid-19 aşılarında baştan dozlarla ilgili sorular ve sorunlar” başlıklı açıklamada, “Mevcut durumda nüfusumuzun %40-60’ı hiç aşılanmamış veya iki doz aşısı yarım kalmış yani aşıları işlenmiş değilken, bir grubun dört ya da beş doz aşılanması zeka onu tam korunaklı kılmayacaktır” denildi. Açıklamada ayrıca aşılarla ilgili merak edilen sorulara cevap verildi.

TTB’den aşı hakkında merak edilen sorulara yanıt ve hükümete uyarılar

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Egzersiz Grubu, koronavirüs (Covid-19) aşılarıyla ilgili bir yorumlama yaptı. Açıklamada, Türkiye’de uygulanan Sinovac ve Biontech aşılarına ilişkin merak edilen sorulara cevap verildi.

TTB, Sinovac aşısında, ileri yaştakilerde iki dozdan sonra antikorların 3-6 ay içinde düştüğünü ve altıncı aydaki üçüncü doz uygulaması ile yeniden yükseldiğinin göründüğünü belirtti. Açıklamada, “Sinovac aşısında, ikinci dozdan, 6-8 ay daha sonra üçüncü doz uygulamanın, 18-59 yaş arası sağlıklı erişkinlerde, nötralize edici antikor titrelerinin üç katı arttığını bildiren bir ön basım yayın bulunmaktadır” denildi.

“İki doz Sinovac olan kişilere, Delta etkisi laboratuvar ve saha çalışmaları ile gösterilen bir mRNA aşısı olan Biontech ile takviye doz (2+1) yapılması önerilmektedir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Mevcut durumda nüfusumuzun %40-60’ı hiç aşılanmamış ya da iki doz aşısı tamamlanmamış yani aşıları bitmiş değilken, bir grubun dört veya beş doz aşılanması zeka onu tam korunaklı kılmayacaktır” uyarısı yapıldı.

TTB’nin “Covid-19 aşılarında her tarafta dozlarla ilgili sorular ve sorunlar” başlıklı çalışması şu şekilde:

1. Sinovac

COVID-19 aşılaması, ülkemizde başlangıçta 13 Ocak 2021 tarihinde inaktif aşı olan Sinovac ile başlatılmıştır. Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) göre 1 Haziran 2021 tarihinde Acele Uygulama Listesine alınmıştır.

* Sinovac aşısının koruyuculuğu nedir?

DSÖ tarafından yapılan değerlendirmede, 18-60 yaş arası dinç erişkinlerde, 2-4 hafta aralıkla uygulandığında, “etkililik” hastalık önlemede %51, ağır hastalık ve ölümü önlemede %100 kabul ile değerlendirilmiştir. Aynı değerlendirmede 60 yaş üzeri erişkinlerde etkililik verisinin beceriksiz olduğu vurgusu yer almaktadır. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ise tesir kaybını gösteren eksik sayıda alıştırma bulunmaktadır.

* Sinovac aşısının koruyuculuğu ne değin sürmektedir?

Sinovac aşısının koruyuculuğu ile ilişkili olarak yürütülmüş ve ön basım aşamasında olan, Faz-2 çalışmaya tarafından, 60 yaş üzeri erişkinlerde, aşı koruyuculuğu ile ilişkili nötralize edici antikorlar, 6. ayda düşmekte oysa bir 3. doz ile her tarafta yükselmektedir (1).

* Varyantlar bağışıklığı nasıl etkiliyor?

Her gelişen varyantın başlangıçtaki suşa tarafından hem geçirilmiş enfeksiyonla ilişkili bağışıklığı ayrıca de aşı bağışıklığını azalttığı bilinmektedir.

* Sinovac varyantlara karşısında koruyucu mu?

Sinovac’ın, varyant etkisi açısından yapılan çalışmalarda, B.1.351 için %25-35 azalma (2, 3) ve Tayland’dan yapılan ön basım bir çalışmaya tarafından delta için de dört kat gibi kayda değer tesir kaybı olduğu gösterilmiştir (4).

2. Biontech

Biontech, mRNA aşısıdır ve ülkemizde 2021 Haziran ayı itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

* Biontech aşısının koruyuculuğu nedir?

Alfa varyantına göre Delta varyantına etkisi, bitmiş iki doz sonrası %8 azalmış olup fakat hâlâ %88 oranında etkilidir ve ciddi hastalık için %90’dan fazla etkili bulunmuştur(5).

Delta’nın dördüncü dalgadan sorumlu olduğu İngiltere ve İsrail, gelişen vaka artışlarına rağmen, hastane yatışlarının ve ölümlerin Biontech aşısı ile kontrol edilebildiğine ilişkin kayda değer örneklerdir(6,7). mRNA aşıları (ülkemizde uygulanan mRNA aşısı Biontech’tir), Delta varyantına karşı en yüksek tesir gösteren aşılardır (8).

* Biontech aşısının koruyuculuk süresi ne kadardır?

Tesir süresi asgari 8 ay, ortalama ise 9-12 aydır (9).

* * *

AŞILARDA DOZ TEKRARI NEDEN VE NE ZAMAN GEREKİR?

Aşı bağışıklığında zamanla azalma olduğunun gösterilmesi,

Yeni varyant gelişimi,

Aşı için yanıt sorunu olabilecek bağışıklık sistemi baskılanması ve ileri yaş kişiler söz konusu ise tekrarlayıcı dozlar gerekir.

DOZ TEKRARI, 2+1 ÖNCELİKLE KİMLERE YAPILMALIDIR?

Sinovac aşısında, ileri yaştakilerde iki dozdan sonra antikorların 3-6 ay içinde düştüğü ve altıncı aydaki üçüncü doz uygulaması ile bitmiş yükseldiği gösterilmektedir. Sinovac aşısında, ikinci dozdan, 6-8 ay daha sonra üçüncü doz uygulamanın, 18-59 yaş arası sağlıklı erişkinlerde, nötralize edici antikor titrelerinin üç katı arttığını belirten bir ön basım yayın bulunmaktadır (10).

Bu veriler, inaktif aşı ile bu zaman içinde azalan ama hatırlatıcı bir doz ile her tarafta uyarılan antikor yanıtını göstermektedir.

Semptomatik hastalığı önlemek için de antikor düzeyi ile korele olduğu düşünülen nötralizan antikorların önemli olduğu düşünülmektedir (11).

Şu an yaygın olan Delta varyantı varlığında bu sonuçlar ilk kez:

65 yaş üzeri şahısların ve sıhhat çalışanlarının,

50 yaş üzeri kişilerin,

16 yaş üzeri tüm ilave hastalıkları olanlar almak üzere iki doz Sinovac olanların, üçüncü bir doz ile güçlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

DOZ TEKRARI, 2 +1 HANGİ AŞI İLE YAPILMALIDIR?

Sinovac ile aşılananların hastalık verileri

Bir basın bildirisinde Çin, 3. doz Sinovac uygulamanın antikor titrelerinde 10-20 kat yükselme yaptığını bildirirken, bu antikorların vasilik süresinin belirlenmesine gereksinim olduğu belirtilmiştir (12).

Bakanlık elindeki verileri ısrarla paylaşmamakla birlikte son dönemlerde yoğun bakım ünitelerine yatışların değerlendirildiği çalışmalarda yatan hastaların %90’ından fazlasının aşısız, %10 kadarının ise üzerinden zaman geçmiş iki doz inaktif aşılı ve eşlik eden kronik hastalığı olan kişiler ve tek doz aşılı olanlar olduğu ifade edilmektedir.

Bu nedenlerle iki doz Sinovac olan kişilere, Delta etkisi laboratuvar ve saha çalışmaları ile gösterilen bir mRNA aşısı olan Biontech ile takviye doz (2+1) yapılması önerilmektedir (13,14).

Bu teklif, 2 doz Sinovac aşısının, enfeksiyon ve orta-kritik hastalığı önlemede zamana alt ve delta varyantına aleyhinde azalan etkisi hipotezine dayandırılmaktadır.

Afiyet bakanı basın toplantısı yoluyla 3 doz Sinovac aşısının daha koruyucu olduğunu bildirmiştir. Oysa bu konuda Sinovac aşısını kullanan az sayıda ülke olması ve ülkemizdeki verilerin de bilim çevresi ve kamuoyu ile paylaşılmaması nedeniyle, Türkiye’de üretilmiş çalışmanın verileri paylaşıldığında veya dünyadaki bilimsel alıştırma verileri yayınlandığında görünüm bildirilebilecektir. Mevcut durumda sadece yayınlanan bilimsel çalışmalara tarafından önerilerde bulunmak etik sorumluluğumuzdur.

2+2, YANİ 4. DOZ UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ

Tekrarlanan dozlar için şu anda dolaylı veriler dışarıda ilk elden kanıt yoktur.

İki doz Sinovac alanlarda üçüncü doz uygulamasına altı hafta önce başlanılmıştır ve altı milyon kişiye uygulanmış olduğu varsayım edilmektedir.

Aşılama çalışmalarında birincil aşamada birinci dozlarını almış kişi sayısının artırılması ve bu şahısların ikinci dozlarının tamamlanması yaşamsal önemdedir.

Mevcut durumda nüfusumuzun %40-60’ı hiç aşılanmamış ya da iki doz aşısı bitmemiş yani aşıları işlenmiş değilken, bir grubun dört ya da beş doz aşılanması dahi onu bütün korunaklı kılmayacaktır.

Bakanlığın dört doz açıklaması sonrası birçok kişide kafa karışıklığı oluşmuştur. Dört doz önerisinde bulunabilmek için eldeki verileri incelemek ve yorumlamak gereklidir. Sağlık Bakanlığını elindeki Sinovac aşısı uygulanan kişinin hastalık verilerini ve Sinovac aşısı ile Delta varyantı ilişkisine ilişkin verileri paylaşmaya, açıklıkla tartışmaya ziyafet ediyoruz.

KAYNAKLAR

A booster dose is immunogenic and will be needed for older adults who have completed two doses vaccination with CoronaVac: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. Minjie Li, Juan Yang, Lin Wang, Qianhui Wu, Zhiwei Wu, Wen Zheng, Lei Wang, Wanying Lu, Xiaowei Deng, Cheng Peng, Bihua Han, Yuliang Zhao, HongjieYu,WeidongYin doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.03.21261544 )

Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization .N Engl J Med 2021; 384:2354-2356 doı: 10.1056/nejmc2103022

SARS-CoV-2 variants of concern exhibit reduced sensitivity to live-virus neutralization in sera from CoronaVac vaccinees and naturally infected COVID-19 patients https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.10.21260232v1

Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 variant by inactivated and RBD-subunitvaccine https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.09.451732v1.full.pdf.

Bernal JL,Andrews N,Gower C,et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2(Delta) Variant. N Engl J Med 385;7 nejm.org.August12,2021 https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2108891

Sheikh A, McMenamin J, Taylor B, Robertson C. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 2021;397(10293):2461-2462. doi:10.1016/s0140-6736(21)01358-1

https://www.covid-datascience.com/post/israeli-veri-how-can-efficacy-vs-severe-disease-be-strong-when-60-of-hospitalized-are-vaccinated

Tregoning SJ, Flight KE,Higham SL, Progress of the COVID-19 vaccineeffort: viruses, vaccines and variants versus efficacy, effectiveness and escape. Nature Reviews | Immunology, https://www.nature.com/articles/s41577-021-00592-1.pdf

Widge At, Durability of Responses after SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccination, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195

Immunogenicity and safety of a third dose, and immune persistence of CoronaVac vaccine in healthy adults aged 18-59 years: interim results from a double-blind, randomized, placebo-controlled phase 2 clinical trial Hongxing Pan, Qianhui Wu, Gang Zeng, Juan Yang, Deyu Jiang, Xiaowei Deng, Kai Chu, Wen Zheng, Fengcai Zhu, Hongjie Yu, Weidong Yin doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.23.21261026)

Khoury, D.S., Cromer, D., Reynaldi, A. et al. Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat Med 27, 1205–1211 (2021), https://doi.org/10.1038/s41591-021-01377-8.

https://www.reuters.com/world/china/sinovacs-covid-19-vaccine-gains-china-approval-emergency-use-children-2021-06-05

Wall EC, Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination, https:www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01290-3.

KLİMİK Yanıtladı: 3’üncü Doz ve Koronavirus Geçirenlerde Aşı Uygulamalarıyla İlgili Merak Edilenler

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail tyt deneme pdf pdf kitap indir