Stres, irritabl bağırsak sendromunu tetikliyor

İrritabl bağırsak sendromu (İBS), karın ağrısı ve bağırsak alışkanlığında değiştirme ile karakterize fonksiyonel bağırsak hastalığıdır. Epeyce sık bir koşul olup, toplumun yüzde 5-10 ’unu etkiliyor. Kadınlarda erkeklere göre, gençlerde ise yaşlılara tarafından daha sık görülen hastalığın beraberinde; buhran, anksiyete, fibromiyalji, jinekolojik ve mesane problemleri, baş ağrısı ve kronik dermansızlık gibi bağırsak dışı semptomları da bulunabiliyor. İrritabl bağırsak sendromunun meydana geliş mekanizması oldukça karmaşıktır; asap sistemi değişiklikleri, bağırsak aşırı duyarlılığı, bağırsak hareketlerinde deformasyon, bağırsak bakteri kompozisyonunda değişiklikler, genetik ve psikososyal gerginlik gibi pek fazla faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Stres, irritabl bağırsak sendromunu tetikliyor #1 İrritabl bağırsak sendromu hastalarında ishal, kabızlık, ishal-kabızlık atakları bulunabilir. Karında gaz ve şişlik çok yaygındır. İrritabl bağırsak sendromu tanısı, altta yatan organik hastalıkların dışlanması ile konulur. Yaşın 50 ’nin üzerinde olması, kanlı dışkılama, gece ishali, kilo kaybı, demir eksikliği anemisi, ailede Crohn hastalığı, ülseratif kolit ya da ailede kolorekral kanser varlığında ivedi kolonoskopi yapılmalıdır. Çare ile şikayetler ve hastane başvuruları azalırken hayat kalitesi artmaktadır. Sağlam bir hasta-doktor ilişkisi İBS tedavisinde başarının en önemli anahtarıdır. Yeterli hasta eğitimi tedavinin birincil aşamasını oluşturmaktadır. yaşam biçimi ve perhiz değişikliği yardımcı olabilmektedir. Ufak ve uyumlu öğünler, aşina tetikleyici gıdalardan kaçınmak ve alkol ve kafein tüketiminin azaltılması önerilir. Fermente olabilen oligo-, di- ve mono-sakaritler ve polioller (FODMAP’ler) bazı meyvelerde, suni tatlandırıcılarda, baklagillerde ve yeşil sebzelerde yüksek seviyelerde bulunur. Stres, irritabl bağırsak sendromunu tetikliyor #2 İBS’li hastalarda FODMAP içeren gıdaların tüketimi ile ince bağırsak su içeriğinde ve bağırsak hacminde çoğalma ile şikayetlerde yükselme olabilmektedir. FODMAP içeren gıdaların kısıtlanması ile bir takım hastalarda şikayetlerde azalma sağlanabilmektedir. Oysa öyle çok gıda kısıtlaması gerektirmesi nedeni ile uygulaması oldukça zordur. yaşam biçimi ve diyet ile etkin cevap alınamayan vakalarda ilaç tedavisi uygulanır. Kabızlık, ishal, karın ağrısı, karın şişliğine yönelik zorunlu tedavi verilir. İrritabl bağırsak sendromu, kronik yani uzun süreli bir hastalıktır. Hastaların yüzde 30-50 ’si stabil seyreder; yüzde 2-18 ’inde şikayetler artarken, yüzde 12-38 ’inde iyileşme görülür. İrritabl bağırsak sendromu kanser riskini artırmaz, hastanın hayat süresini etkilemez ama asgari organik hastalıklar dek hayat kalitesini etkileyebilir.

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail tyt deneme pdf pdf kitap indir