Sosyal duygusal gelişim

Sosyal duygusal gelişim; duyguları anlama, farkında olma, başkalarıyla iletişim kurma ve karar vermeyi içermesiyle yaşamamızda önemli bir konumdadır. Ayrıca bir başkasının duygularını anlama, kendi duygu ve davranışlarını kontrol etme ve akranlarıyla iyi geçinme becerisidir. Güven, merak duyma, işbirliği, empati, şefkat, mizah duyguları bir çocuğun sosyal duygusal gelişiminin bir parçasıdır.

Sosyal gelişim, çocukların kendi sosyal çevreleri ile ilişki kurma biçimini ve hem kendilerinin hem de ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer çocukların duygularını anlama ve ifade etme yeteneklerini içerir. Başkaları ile ilişkiler kurmayı ve bunlara değer vermeyi, kendilikle ilgili duyguları ve zaman içinde çeşitli etkileşimlere sosyal uyum sağlamayı içerir.

Duygusal gelişim ise çocuğun kendisi, yaşamındaki insanlar ve yaşadığı çevre hakkındaki duygularıdır. Duygularının farkında olma, ifade etme, yönetme, başkalarının duygularını anlama ve bunlara tepki verme becerilerini içerir.

Sosyal duygusal beceriler, sağlıklı bir gelişim sağlaması için, duygusal zeka, duygu yönetimi, farkındalık, empati, sosyal ilişkiler düzenlemesi gibi becerilerdir. Mesela birinin üzgün olup olmadığını anlamak veya iyi olup olmadığını sormak, kendini ifade edebilmek, düşüncelerini ve hislerini anlamak ve başkalarıyla ilişki kurmak.

OECD, beş faktörlü kişilik modelini temel alan sosyal duygusal öğrenme becerisi belirlemiştir: “görev performansı”, “açık fikirlilik”, “dışa dönüklük”, “iş birlikçilik” ve “duygu düzenleme”. Sosyal duygusal öğrenmenin çocukların sosyal ve duygusal becerilerinde, tutumlarında, ilişkilerinde, akademik performansında iyileşme; kaygılarında, davranış problemlerinde azalma; becerilerinde, tutumlarında, topluma uyumda ve akademik performanında uzun vadeli gelişmeler görülür.

Kaynaklar:

Karaman N. (2021). Sosyal duygusal gelişim nedir? Ya Da Dergi, (10).
OECD Social Emotional Skills Study htpps://www.oecd.org/education/ceri/social-emotional-skills-study/Improving-the-development-of-students’-social-and-emotional-skills_web-only.pdf

Psk. Dan. Zehra Akcan – Psikoloji – Doktor Sitesi

SMM Panel PDF Kitap indir