Skapular Diskinezi ve Fizyoterapisi

Scapular diskinezi ;instabilite,rotator manşet yırtığı,impingement sendromu veya kas güç dengesizliği gibi sorunlar nedeniyle oluşan skapular kanatlaşma,ağrı,kas zayıflığı,stabilite kaybı ve krepitasyon gibi semptomlarla karakterize patolojik bir sorundur.Tedavi edilmediğinde önemli omuz sorunları da oluşturur.

.

Scapular diskinezide genel olarak sacpulanın pozisyon ve hareket paternlerinde görülen anormal değişiklikler vardır. Yapılmış bazı çalışmalarda spora veya sportif mesleğe özgü sürekli başüstü aktivite yapan sporcularda yüzde 60 yapmayan sporcularda ise yüzde 33 oranında skapular diskinezi görülmüştür. Skapular diskinezin yaratmış olduğu patolojik postür ve hareket paternleri omuz problemleri ile yakından ilişkilidir. Omuzda subakrmiyal sıkışma sendromu,frozen shoulder,instabilite ve rotator cuff yırtığı sorunu yaşayan kişilerin skapulası incelendiğinde önemli bir kısmının kinematik sorunlar yaşadığı görülmüştür.

.

Glenohumeral eklem,skapulotorasik eklem ve akromiyoklavikular eklemin stabilitesi ve fonksiyonelliği pekçok faköre bağlıdır. Bunların en önemlilerden bir tanesi de güçlü ve stabilitesi sağlammış bir skapuladır. Skapuladaki problemler kanatlaşmaya ve diskineziye neden olabilir.

.

Sinir yaralanmaları kas aktivasyonu ve koordinasyonlarında sorunlar yaratır. Örn; .thorasicus siniri yaralandığında serratus anterior kasının fonksiyonunu,accessorius siniri yaralandığında trapepezius kasının fonksiyonunu patolojik olarak değiştirir. Meydana gelen bu foknsiyonel bozuklıuklar stabilizasyon ve kontrol sorunlarına sebebiyet verir.

Skapular diskişnezide uygulanacak fizyoterapi ve Rehabilitasyon amaçları;

️Normal EHA yı kazanmak

️Rotator manşet kas güç ve kontrolünü sağlamak

️Möromuskuler kas kontrolünü arttırmak

️Propriosepsiyon eğitimi sağlamak

️Endurans ve koordinasyonu sağlamak

.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı;

️Manuel terapi programları

️Transvers friksiyon tekniği

️Glenohumeral posterior ve kaudal kaydırma tekniği

️Posterior kapsül germeler

️Dinamik hug egzersizi

️Torakal ekstansiyon egzersizi

️Kapalı kinetik zincir scapular retraksiyon ve protraksiyon egzersizi

️push up egzersizleri

️Scapular stabilizasyon egzersizleri

️Latissimus dorsi kuvvetlendirme egzersizleri

️Süpermen süspansiyon egzersiz

️Duvarda topla pertürbasyon egzersiz

️Ritmik stabilizasyon egzersizleri

️Göğüs pası egzersizi

️Yan atış egzersizleri

️Baş üstü fırlatma egzersizleri

️Bilateral plyometrik egzersizler

️kapalı kinetik zincir omuz abduksiyon süspansiyon egzersizleri

.

Skapular diskinezi vakaları birbirinden farklıdır. Etkilenen kas,sinir ve eklem grubu scapulanın almış olduğu patolojik postürün şekli ve yönü rehabilitasyon protokolünü değiştirebilir.

Kategori : Fizyoterapist

Yazının Kaynağı : Vedat Ülker Doktor Takvimi

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail tyt deneme pdf pdf kitap indir