Sırt ağrılarınızın nedeni skolyoz olabilir

Omurganın sağ veya sol tarafa dürüst eğrilmesi ile karakterize olan skolyoz, günümüzde görülen bir problemdir. Hareket kabiliyetinin kısıtlanması ve hastalığın çeşitli semptomları nedeniyle kişiler günlük hayatlarında bezginlik yaşayabilmektedir. Çarpıklık derecesi değişen hastalığın tedavisi de bu dereceye ve belirtilere tarafından planlanmaktadır. Kendiliğinden düzelme ihtimali fazla düşük olan omurga eğriliği fizik tedavi, skolyoz egzersizleri ve cerrahi müdahaleler doğruca tedavi edilebilmektedir. Sırt ağrılarınızın nedeni skolyoz olabilir #1 Sırt ağrıları, en yaygın görülen belirti olduğu için hastalar genel olarak skolyoz ağrısı nasıl olur biçiminde araştırma yapmaktadır. Skolyozun şiddetine ve türüne göre vakadan vakaya değişen skolyoz belirtileri şunlardır: – Omurganın sağ ya da sol tarafa dürüst eğilmesi, – Omurgada gözle görülebilen kavis, – Omuz ve kalçada asimetri, – Düşey durmada zorluk çekme, – solunum yetmezliği, – Yürümede yaşanan problemler, – Sırt, bel ve omuz ağrısı, – Kıyafetlerin vücuda bütün oturmaması.Bunun için, özellikle erginlik dönemindeki çocuklarda okul taramaları tamamen cerrahi operasyona gerek kalmadan skolyoza müdahale şansı doğmaktadır. Skolyoz tanısında tetkik bulgularının yanı sıra görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Hastaların öne, yanlamasına ya da arkaya eğilerek çektirdiği skolyoz röntgen sonuçlarına tarafından derece de belirlenmektedir. Röntgenle birlikte manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) de teşhiste kullanılmaktadır. Bacak ve sırt bölgelerinde sancı ve bağırsak problemleri gibi belirtiler belirten hastalarda genel olarak MR ’dan yararlanılmaktadır. aynı zamanda, 40 dereceden yüksek eğriliklerin olduğu skolyozda kemik ve omurgayı daha iyi görebilmek için bilgisayarlı tomografi istenmektedir. Sırt ağrılarınızın nedeni skolyoz olabilir #2 Skolyoz tedavisi; hastaların yaşı, eğriliğin derecesi ve yeri, yetişkinlerde ağrıların şiddeti, fiziki tetkik ve görüntüleme yöntemleri bulguları, çarpıklık derecesinde zaman içinde görülen artma gibi nedenler göz önünde bulundurularak ve kişiselleştirilerek planlanmaktadır.Skolyozun tedavisinde gözlem, korse tedavisi, fizik çare ve cerrahi işlem uygulanmaktadır. Tedavinin ilk seçeneği olan gözlem genel olarak 20 derecenin altındaki eğriliklerde uygulanmakta ve zaman içinde eğriliğin ne değin arttığını göstermektedir. Skolyoz fizik çare uygulamaları ve cerrahi işlem bilhassa yetişkinler ve daha şiddetli vakalar için uygundur. bununla beraber hem çocuklarda hem de yetişkinlerde skolyoz tedavisi için en son olarak cerrahi operasyonlara başvurulmaktadır. Skolyoz hastalarının genelde sırt üstü yatması öğüt edilmektedir. Bu şekilde yatmanın en kayda değer nedenlerinden biri omurgaya eşit siklet bindirmektir. Bu sayede omurga eğriliğinin ilerlemesinin önüne geçilebilmektedir. Skolyoz hastaları sırt üstünün yanı sıra yan da yatabilmektedir. Bu pozisyonda bacakları bükmek ve diz altına yastık gibi bir takviye düzenlemek da hastalara iyi gelmektedir. Yüzüstü yatmak ise sırtın düzleşmesine neden olduğu için önerilmemektedir. Yatakların ise orta sertlikte veya sert olması gerekmektedir. Skolyoz ameliyatı olanlar ise operasyondan sonradan sırt bölgelerini korumak nedeniyle destekleyici atel gibi ürünler kullanmaktadır..
SMM Panel PDF Kitap indir