Sigara kullanımı inme riskini artırıyor

Beyin damar hastalıkları (BDH) terimi beynin bir bölgesinin geçici veya daimi olarak, tıkanma veya kanama nedeniyle etkilendiği ve/ya da beyni besleyen damarların patolojik bir işlem ile doğrudan tutulduğu bütün hastalıkları kapsar. Beyine gelen kan akışında bir azalma veya kesinti olduğu zaman beyin dokuları beslenemez ve inme gerçekleşir. İnme sırasında beyne az kan gitmesi veya hiç kan gidememesinden nedeniyle beyinde bazı hücreler beslenemez ve zamanla ölmeye başlar. Kesinti ne değin uzun olursa daha artı gözenekli olan ölür. Ölen beyin hücrelerinin vücuda gönderdiği işlemler geçici ya da daimi olarak kaybedilir. Sigara kullanımı inme riskini artırıyor #1 Yaş, inme ile ilgili en manâlı risk faktörüdür. İnme geçirenlerin yaklaşık yüzde 70 ’i 65 yaşın üzerindedir. İnme sıklığı 55 yaşından daha sonra her 10 yıl için iki kat artar. İnme sıklığı erkeklerde kadınlara tarafından 1,25 defa fazladır. Fakat kadınların yaşam süresi erkeklerden uzun olduğu için inme nedenli fena fonksiyonel sonlanım ve mutlak ölüm sayısı kadınlarda daha yüksektir.Farklı çalışmalarda 45 ya da daha eksik çoğunlukla 55 üstteki sınırı da kullanılmaktadır. Son yıllarda, 20 yaş altı grupta da inme sıklığında yüzde 25 ’lik bir büyüme gözlenmiştir. Dünyada 15-45 yaş için inme sıklığı 100 binde 6-26 olarak bildirilmektedir. ‘Genç inme ’ kadınlarda 35 yaşın aşağı daha sık görülürken, erkeklerde 35-50 yaş aralarında daha sık görülmektedir. Sigara kullanımı inme riskini artırıyor #2 Genç inmelilerde yüksek oranlarda (yüzde 25-59) bildirilen ve inmeyle bağlantısı maksimum olan risk faktörü sigara kullanımıdır. Fiziki inaktivite sigara kullanımından (yüzde 56) daha sonra ikinci en sık görülen risk faktörü olarak yüzde 48 hastada belirlenmiştir. Hipertansiyon, bambaşka tanımları olan ve üst yaş sınırı 45-55 yaş arasında değişen bambaşka serilerde, yüzde 12-75 arasında değişen geniş bir aralıkta risk faktörü olarak bildirilmiştir. Dislipidemi de aynı şekilde, bambaşka tanımlamalar sebebiyle, genç inme serilerinde yüzde 8,1-59,5 olacak şekilde geniş bir aralıkta risk faktörü olarak bildirilmiştir.Diyabet sıklığı genç inmelilerde yüzde 1-18 olarak kaydedilmiştir. Makrovasküler tip 2 diyabet komplikasyonlarının izlendiği bir araştırmada 45 yaşından önce diyabet tanısı bölge hastalarda, 45 yaşından daha sonra teşhis bölge hastalara göre inme riskinin 10 kat arttığı görülmüştür. Genç inme olgu serilerinde obezite genellikle bildirilmemekle birlikte, mevcut kısıtlı sayıdaki çalışmada bildirilenlerde sıklığı yüzde 5-28 ’dir. Koroner arter hastalığı (yüzde 1-16) ve atriyal fibrilasyon (yüzde 1-8,9) gençlerde daha az rastlanan tehlike faktörleridir. Uzun süreli ya da yakın zamanda yoğun içki tüketiminin gençlerde inme ile bağlantısının daha kuvvetli olabileceği bildirilmiştir. Genç inme vaka serilerinde yüzde 5-33 sıklığında içki dilekçe oranları saptanmıştır. Sigara kullanımı inme riskini artırıyor #3 Ülkelerin gelişmişlik düzeyine kadar değişkenlik göstermekle birlikte, inmeli hastaların yaklaşık yüzde 20 ’si erken dönemde olmak üzere yüzde 30 ’u bir yıl içinde ölmekte, yaşayanların üçte biri de jurnal işlerinde başkalarına fakir olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler.Nörolojik hastalıklar sebebiyle hastaneye yatan olguların yarısından fazlasını inmeli hastalar oluşturmaktadır. Nüfusu artan bir şekilde yaşlanan ülkemizde de inmenin fazla manâlı ve önlenebilir bir sağlık durumu sorunu olduğu açıktır..

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail tyt deneme pdf pdf kitap indir