Selim Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi-BPH)

Esasında prostatın büyümesi her yaşlanan erkekte gözlenen doğal bir süreçtir. Nasıl saçlar beyazlar, yakını görmekte zorlanır veya kemik ve eklemlerimizde güç ve esneklik kaybı olmaya başlarsa prostatımızda yıllara büyümeyle cevap verir. 60 yaşlarındaki erkeklerin yarısı, 85 yaşlarındaki erkeklerin ise %90’nında prostatın büyüdüğü tespit edilmiştir. Nedeni hala tartışmalıdır. Hormonal dengedeki değişimle oluştuğu tezi daha çok kabul görmektedir.

Fakat her büyüyen prostat sorun yaratacak diye bir kural yoktur. Bu biraz da prostatın idrar yolunu etkiler tarzda büyüyüp büyümemesine bağlıdır. Büyümesi idrar yolunu etkiliyorsa idrar yapma problemleri kişileri çeşitli şekillerde rahatsız edebilir ve tedavi ihtiyacı doğabilir.

Prostat büyümesinin oluşturduğu alt üriner sistem problemleri erkekte erektil fonksiyonların bozulmasına da sebep olabilir. Bu problemler ne kadar artarsa erektil fonksiyonlar o oranda bozulabilir.

Aslında prostat mesane çıkımında idrar kanalını çevreleyen bir salgı bezidir. Yaptığı en önemli iş spermlerin taşındığı sıvıya katkıda bulunmaktır. İşte prostat büyüdükçe çevrelediği idrar kanalını sıkıştırmaya başlayabilir. İdrar yapım bozuklukları ile başlayan şikayetler mesanenin bozulması ve hatta ilerleyen dönemlerde böbreklerin fonksiyon kaybına kadar gidebilir.

Prostatın büyümesi prostat kanser riskini arttırmaz fakat büyümeyle kanser gelişimi bir prostatta aynı anda olabilir. Belki de en önemli fark hücrelerin geliştiği yerdir. Selim prostat büyümesinde hücrelerin büyümesi daha çok prostatın iç bölümünde iken kanser hücreleri prostatın daha çok dış kısmında büyür ve bu alandan diğer alanlara ayılım gösterir.

Her prostatı büyüyen kişiyi tedavi etmek gerekmez. Fakat özellikle idrar yapım problemi gelişen kişilere uygulanabilecek çok geniş yelpazede tedavi seçenekleri vardır:

Minimal İnvaziv Tedaviler:

Bu tedaviler ilaçlara nazaran daha fazla risk taşır ama asıl cerrahi tedavilere göre daha az komplikasyon gözlenir. Isı veya lazer enerjileri ile prostatı küçültme amacı taşırlar.

Isı ile ilgili yöntemler:

Transüretral Mikrodalga Termoterapi (TUMT)

Transüretral Radyofrekans İğne ile Prostat Ablasyonu (TUNA)

Lazer ile ilgili yöntemler:

– Holmium Lazer Tedavisi

– İnterstisyel Lazer Koagülasyon

Prostatın çevrelediği idrar kanalı açık tutmak amacıyla stent konulması diğer bir minimal invaziv tedavi yöntemidir.

Cerrahi

Genel olarak üç tip cerrahi tedavi yöntemi vardır:

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP): İdrar kanalından endoskop (kameralı cihaz) ile girilerek prostatın idrar kanalını kapatan iç kısmı traşlanarak çıkartılır. Transürtral Prostat İnsizyonu (TUIP): Endoskop yardımıyla prostat dokusunu çıkarmak yerine kesme işlemiyle rahatlatma amacı taşır.

Açık Prostatektomi: Karı alt kesiminden yapılan kesi ile prost dokusu çıkartma işlemidir. Bugün daha çok 80-100gr’ın üzerindeki büyük prostta dokularını çıkartmak için kullanılmaktadır.

Kategori : Ürolog

Yazının Kaynağı : Enis Rauf Coşkuner Doktor Takvimi

SMM Panel PDF Kitap indir