“Sağlıkçılara şiddetin cezası yüzde 100 oranında artmalı”

Sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik yasa teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasını değerlendiren, şiddet konusunda akademik çalışmaları bulunan Öğretim Görevlisi Barış Tuncer, “Yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet eylemi söz konusu olduğunda kişiyle ilgili verilen cezanın infazının ertelenmesi mümkün olmayacak. Bu düzenleme olumlu bir gelişmedir. Verilen cezalar yüzde 100 oranında artırılırsa yaptırım gücünün çok daha fazla olacağını düşünüyorum” dedi.

Sağlıkta şiddet olayları uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Bu dönemde pandemiyle mücadelede de en ön safta görev yapan sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması büyük tepkilere yol açıyor. Hayati risk tehdidiyle çalışan ve yoğun bir iş yükü ve stres altında bulunan sağlık personeline yönelik şiddete daha ağır yaptırımların uygulanması gerektiği her fırsatta ifade ediliyor. Sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu yasa teklifine göre, “Sağlık çalışanlarımıza tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 artırılıyor.”  

Şiddet konusunda akademik çalışmaları bulunan Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, hazırlanan yasa taslağını değerlendirerek sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesinde atılması gereken adımlarla ilgili tavsiyelerini paylaştı.

“10 ÇALIŞANDAN 7’Sİ ŞİDDET MAĞDURU”

Türkiye’de son 18 ayda 20 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığın ve son araştırmalara göre sağlık çalışanlarının hayatları boyunca şiddete maruz kalma oranının yüzde 73 olduğunu belirten Tuncer, “Yani 10 sağlık çalışanından 7’si şiddete maruz kalıyor. Ayrıca sağlık çalışanlarının yüzde 82’si şiddete maruz kalma endişesi yaşıyor. Bu durum sağlık çalışanlarında stres, korku, kaygı, depresyon, tükenmişlik, iş veriminde ve tatmininde düşmeye sebep oluyor” dedi.

“CEZALARDA ERTELEMENİN KALDIRILMASI OLUMLU”

Yasa taslağı ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinde cezaların yüzde 50 artırılması istendiğine dikkat çeken Barış Tuncer, “Verilen cezalar yüzde 100 oranında artırılırsa yaptırım gücünün çok daha fazla olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Hazırlanan yasa taslağında, fiziksel, sözel ve psikolojik, cinsel şiddetin ayrıntılı olarak tanımlanması gerektiğini de vurgulayan Tuncer, şunları söyledi: “Yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet eylemi söz konusu olduğunda kişiyle ilgili verilen cezanın infazının ertelenmesi mümkün olmayacak. Bu düzenleme olumlu bir gelişmedir. Sağlık çalışanları hakarete maruz kaldığında, tehdit edildiğinde, yaralanmaları ve görev yapmaya engel bir durum söz konusu olduğunda verilen ceza gerekçesine bakılmaksızın hemen uygulanacak ve fail doğrudan cezaevine girecek. Şiddet eyleminin gerekçesi dikkate alınmayacak, failin eylemi ilk defa yapıp yapmadığına bakılmayacak ve verilen ceza para cezasına çevrilemeyecek. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan tüm faillerin cezaevine girmesi amaçlanıyor. Bu düzenlemenin caydırıcı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bu yasa taslağının zaman kaybedilmeden gündeme alınması ve yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir.” diye konuştu.

“SAĞLIKTA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS”

 Yasaya ilave olarak alınması gereken tedbirler ve etkili bir çözüm için önerilerini paylaşan Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Barış Tuncer, yasal düzenlemelerin yanı sıra uzun vadede şiddet olaylarının meydana geliş nedeninin araştırılarak girişimde bulunulması, kişi başına düşen hekim ve sağlık personeli sayısının artırılması, hekimlerin günlük muayene ettikleri hasta sayılarının azaltılması ve bekleme sürelerinin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Hekimlerin hasta ve hasta yakınlarını yeteri kadar bilgilendirmeleri için gerekli imkanların oluşturulması ve ‘sağlıkta şiddete sıfır tolerans’ yaklaşımının benimsenmesine dikkat çeken Tuncer, “Hastanelerde şiddet konusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, bu eğitimlerde sağlık hukuku, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, iletişim becerileri, öfke kontrolü, stresle baş etme becerileri, sorun çözme, çatışma çözme becerileri, empati becerileri, şiddet  sinyallerinin erken tanınması konularında bilgi ve beceriler sağlık çalışanlarına kazandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

ŞİDDETİ ÖNLEMEDE TEKNİK DONANIM DA ÖNEMLİ

Şiddet olaylarını önlemede teknik altyapının da önem taşıdığını belirten Barış Tuncer, şunları söyledi: “Etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat kurumda güvenliğin sağlanması, güvenlikli kapılar, güvenlik kameraları, metal dedektörler ve kontrol noktaları, koruyucu pencere, panik alarmları ve şiddet önleme eğitimleri verilmesi alınacak önlemler arasında yer almalıdır. Sağlık çalışanlarına kendini koruma eğitimi de verilebilir. Şiddetle başa çıkmak için sağlık politikalarının, hastane organizasyonunun, fiziksel çevrenin düzenlenmesi ve personelin eğitimi ve gelişiminin sağlanması gerekmektedir. Sağlık kurumları şiddete yaklaşım konusunda daha donanımlı hale getirilmelidir.”

Kaynak: DHA

SMM Panel PDF Kitap indir