ONC Tarafından Kabul Edilen Standartlara İlişkin HITAC Tavsiyeleri


Sağlık Bilgi Teknolojisi Danışma Komitesi (HITAC) son raporlarını ve ONC’nin kabul ettiği standartlar ve federal düzenlemelerde atıfta bulunulan uygulama spesifikasyonları ile ilgili tavsiyelerini kısa süre önce sundu. Rapor ve tavsiyeler, HITAC’ın 2022 Kabul Edilen Standartlar Görev Gücü’nün çalışmalarına dayanmaktadır ve 21.Aziz Century Cures Act (Cures Act) (42 ABD Yasası § 300jj–13), ulusal koordinatörün paydaşları kabul edilen mevcut standartlar ve uygulama spesifikasyonlarını gözden geçirmeleri ve bu standartların kullanımının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin tavsiyelerde bulunmaları için bir araya getirmesini gerektiren hüküm ve uygulama özellikleri; veya bu tür standartları ve uygulama özelliklerini aşamalı olarak kaldırmak.

Bu görev gücünün açılış toplantısı, ONC Standards Hub’da tutulan Cures Act Nihai Kural Standartlarına odaklandı.

Tüzükle uyumlu olarak, ONC, 2025’te ve bundan sonra her üç yılda bir Görev Gücü’nü, kabul edilen standartları ve uygulama özelliklerini gözden geçirmek üzere yeniden toplamayı planlıyor. HITAC, doğrudan hasta bakımı, halk sağlığı, hasta savunuculuğu, sağlık BT geliştirme, standart geliştirme ve akademi dahil olmak üzere Kabul Edilen Standartlar Görev Gücü 2022’yi oluşturmak için çok çeşitli konu uzmanları grubunu bir araya getirdi. Ek olarak, diğer konu uzmanları belirli standartları gözden geçirmeye ve HITAC’ın tartışmalarını bilgilendirmek için uygun alternatifleri belirlemeye davet edildi. HITAC, grup müzakeresini bilgilendirmek ve inceleme kapsamına dahil edilen her standart ve uygulama spesifikasyonu için her bir tavsiye için fikir birliği oluşturmak için bireysel üyelerin girdilerini kaydetmek ve kullanmak için bir yöntem oluşturmuştur.

Gözden geçirilen her standart için tavsiye, aşağıdaki kategorilerden bir veya daha fazlasında gruplandırılmıştır:

Öneri Standart Sayısı
Sürdür – mevcut standardı olduğu gibi muhafaza et 14
Değiştirme ile Bakım veya Aşamadan Çıkarma 4
Değiştirme ile Aşamadan Çıkarma – aşamalı olarak sonlandırın ve daha güncel bir sürüme ve/veya alternatife referansla değiştirin 37
Tamamen Aşamadan Çıkarma – değiştirilmeden aşamalı olarak kullanımdan kaldırma 0

ONC, Kabul Edilen Standartlar Görev Gücüne ve özellikle eş başkanlar Hans Buitendijk ve Steven Eichner’e bu HITAC tavsiyelerinin geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür eder. ONC, gelecekteki düzenleyici süreçler sırasında HITAC’ın tavsiyelerini dikkate alacaktır.

HITAC’ın tam raporu HealthIT.gov’da mevcuttur.


Kaynak : https://www.healthit.gov/buzz-blog/health-it-implementation/hitac-recommendations-on-onc-adopted-standards

SMM Panel PDF Kitap indir