Narenciye Pektininin Hücresel Sağlık ve İmmünometabolizmadaki Rolü


Narenciye pektini, narenciye kabuklarından elde edilen ve midede emilimi desteklemek için ticari kullanım için modifiye edilmiş bir moleküldür. ince bağırsak. Elde edilen oligosakkaritler narenciye pektini sindirilemeyen karbonhidratlar (NDC) olarak sınıflandırılır. Güncel araştırma NDC’lerin immünometabolizmayı desteklemeye yardımcı olabileceğini gösterir. NDC’ler sağlıklı bir kişiyi desteklemeye yardımcı olabilir Tahrik edici cevap toll benzeri reseptör (TLR) 2 dış alanları ve lipopolisakarit kaynaklı TLR4 aktivasyonu üzerindeki etkileri yoluyla.

Delil pektin oligosakkaritlerinin enflamatuar yanıtla ilgili sitokinleri etkileyebileceğini düşündürmektedir. Laboratuvar çalışmaları tümör nekroz faktörü-alfa ve interlökin (IL)-6 ve IL-10 gibi proinflamatuar sitokinlerin haberci RNA ekspresyonunda, pektin oligosakkaritlerin varlığında antiinflamatuar sitokinlerde değişiklikler gözlemlemişlerdir.

Pektin oligosakkaritler ayrıca bağırsak mikrobiyomunu desteklemeye yardımcı olabilir. Pektin türevli mikrobiyal metabolitler belirli patojene duyarlı bakteriyosinlerin üretimi yoluyla normal inflamasyonun desteklenmesine yardımcı olabilir. Bir hayvan çalışması pektin oligosakkaritlerin uygulanmasını içeren çalışmalar, bağırsak mikrobiyal metabolitlerinin modülasyonu yoluyla kolesterol metabolizmasında iyileşmeler bildirmiştir. Pektin oligosakkaritleri ayrıca türlerin çeşitliliğini desteklemeye yardımcı olabilir. bağırsak mikrobiyomu ve kısa zincirli yağ asitleri (SCFA’lar) gibi sağlığı destekleyici metabolitlerin oluşumunu teşvik etmeye yardımcı olur. Bütirat ve propiyonat gibi SCFA’lar vücudun tepkisini desteklemeye yardımcı olabilir. iltihaplanma nükleer faktör-kappa B’nin aktivasyonunu hafifletmeye yardımcı olarak.

Modifiye narenciye pektini muhtemelen en çok hücresel sağlıktaki destekleyici rolüyle bilinir. Desteğe yardımcı olduğu gösterildi antioksidan durumudetoksifikasyon yolları ve bağışıklık sağlığı. Preklinik çalışmalar sinyal dönüştürücü ve transkripsiyon 3 aktivatörü ve Galektin (Gal)-3 aktivitesinin modülasyonu yoluyla narenciye pektininin belirli tümör hücre hatları üzerindeki potansiyel etkisini bildirmişlerdir. Birkaç hayvan çalışmaları narenciye pektini varlığında miyokardiyal fibrozun önlenmesini gözlemlemişlerdir. Diğer hayvan çalışmaları narenciye pektininin aterosklerotik lezyonların ve aort genişlemesinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini de bildirmişlerdir.

İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, modifiye edilmiş narenciye pektininin vücudun beslenmesini desteklemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. detoksifikasyon yolları kurşun, uranyum, kadmiyum, arsenik ve Merkür. Modifiye edilmiş narenciye pektinin de sinerjistik nitelikler sergilediği gösterilmiştir. antioksidan durumu.

yakın zamanda klinik çalışma, prostat sağlığının belirli yönlerini desteklemeye yardımcı olmak için modifiye edilmiş narenciye pektini içeren bir nutrasötik gözlemlendi. Bununla birlikte, çalışma tasarımı bir plasebo grubu içermiyordu ve klinik sonuçlara varılmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Ortaya çıkan kanıtlar, narenciye pektininin hücresel sağlığı ve vücudun enflamatuar tepkisini destekleyebileceğini düşündürmektedir. Narenciye pektini ayrıca antioksidan durumu ve bağışıklık sağlığının belirli yönlerini destekleyebilir.

Yazan Colleen Ambrose, ND, MAT


Kaynak : https://blog.designsforhealth.com/citrus-pectin-in-cellular-health-and-immunometabolism

SMM Panel PDF Kitap indir