Long covıd (uzun covid)

Long COVID (Uzun Covid); hastalığı geçirdikten sonraki süreçte >1 ay geçmesine rağmen devam eden belirti ve şikayteler olması durumu olarak tanımlanır.

Uzun Covid hakkında yayınlanmış, en fazla sayıda vaka içeren bir çalışmada şunlar saptanmış;

Covid geçirenlerin yaklaşık 1/4 ‘ünde uzamış belirtiler görülmüş.

~2 milyon Covid-19 vakası incelenmiş

Covid sonrası > 30 gün görülen durumlar irdelenmiş

Vakaların %23’ ünde aşağıdakilerden en az 1’i saptanmış

En sık görülenler;

Ağrı Solunum zorluğu

Hiperlipidemi ( kan yağlarının yüksekliği )

Halsizlik- yorgunluk

Tansiyon yüksekliği

Ayrıca;

Anksiete

Barsak şikayetleri

Cilt problemleri

Kan değerlerinde yükseklik

Kalp hst

Migren

Başağrısı

Mide reflüsü

Uyku bzk

Depresyon

Hastalar Covidi geçirme ağırlıklarına göre 4 guruba ayrılmış;

% 55 belirtisi olmayan

% 39 belirtisi olan

% 5 hastaneye yatırılan

% 1 tek belirtisi tat- koku kaybı olan

Uzun Covid durumu;

Tüm gurupta % 23

Hastaneye yatanlarda % 50

Belirtisi olanlarda % 27

Belirtisi olmayanlarda % 19 sıklığında saptanmış

Ruh sağlığı bozuklukluğu olarak en sık görülenler ise; Anksiete, Depresyon, Uyum bozukluğu, Tik bozukluğu olarak gözlenmiş

Kaynak:

https://t.co/RnRzFCtuc5?amp=1

Doç. Dr. Sevil Bilir Göksügür – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Doktor Sitesi

SMM Panel PDF Kitap indir