İyimserler Daha Uzun Yaşar mı?


13 Haziran 2022 – Daha uzun yaşamak ister misiniz? Hayata bakış açınızı iyileştirmeyi denemek isteyebilirsiniz.

Yeni araştırmalar, daha iyimser insanların aslında daha uzun yaşayabileceğini gösteriyor. Yaklaşık 160.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, en yüksek iyimserlik derecesine sahip kişilerin, daha az iyimser olarak kabul edilenlere göre yüzde 5,4 daha uzun ömrü vardı.

Baş araştırmacı Hayami Koga, “Çoğu araştırma, daha iyimser olan bireylerin gerçekçi olmadığını öne sürüyor” diyor.

Bunun yerine Koga, gelecekte daha olumlu şeylerin olma potansiyelini görmenin yollarını bulduklarını söylüyor. Bunun kısmen, insanların sorunları çözme ve zorluklarla mücadele etme yeteneğini artırmak için iyimserliği düşünmesinden kaynaklanabileceğini söylüyor.

Daha Çeşitli Bir Çalışma

İyimserliği uzun ömürle ilişkilendiren ilk çalışma olmasa da, önceki çalışmaların çoğu öncelikle Hispanik olmayan beyaz insanlara odaklanmıştı. Diğer araştırmacılar, örneğin, önceden rapor edildi 10 yıla kadar takip edilen beyaz kadınlar arasında iyimserliğin %15 daha uzun yaşam süresi ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanan mevcut çalışma, Amerikan Geriatri Derneği Dergisiırksal ve etnik olarak çeşitli bir popülasyonda iyimserliği uzun ömürlülüğe bağlayan ilk kişilerden biridir.

Koga ve meslektaşları, Kadın Sağlığı Girişimi’ne katılan 159.255 kadın üzerinde çalıştı. Kadınların %83’ü Hispanik olmayan beyaz, %9’u Siyah, %4’ü Hispanik/Latin, %3’ü Asyalı, %1’den az Kızılderili veya Alaska yerlisiydi ve geri kalanlar kendilerini “öteki” olarak tanımladı.

Kadınlar, 1993 ile 1998 yılları arasında projeye kaydolduklarında 50 ila 79 yaşları arasındaydı.

Araştırmacılar, yaş, eğitim, medeni durum, yıllık aile geliri, ruh sağlığı ve daha fazlası dahil olmak üzere daha uzun bir yaşam süresine yol açabilecek diğer faktörleri değerlendirdi. Ayrıca yaşam tarzı faktörlerinin sonuçları nasıl etkileyebileceğini de değerlendirdiler.

Önemli bulgular

Kadınların %40’ından biraz fazlası – 64.301 – takip edildikleri 26 yıl içinde öldü.

Genel olarak, diğer faktörleri ayarladıktan sonra, en iyimser %25’lik dilimde olduğu düşünülen kadınlar, en düşük %25’lik dilimdeki kadınlardan ortalama 4,4 yıl daha uzun yaşadı. Bu sonuçlar, ırk/etnik gruba göre bir miktar değişiklik gösterdi, ancak önemli ölçüde değil.

55.885 kadının daha küçük bir analizinde, %53’ü 90 yaşına kadar yaşadı. Yine, daha fazla iyimserlik, bu “olağanüstü uzun ömür” için daha büyük bir olasılık ile ilişkilendirildi.

Yaşam tarzının iyimserlik ve uzun ömür üzerinde orta düzeyde bir etkisi oldu. Araştırmacılar, beş faktöre bakan bir yaşam tarzı puanı oluşturdu: diyet kalitesi, fiziksel aktivite, vücut kitle indeksi, tütün kullanımı ve alkol tüketimi. Bu puanın bir kişinin iyimserliğini büyük ölçüde etkilediğini buldular.

Sadece Depresyon Eksikliği Değil

Koga ve meslektaşları, daha önceki çalışmaların düzenli egzersizi 0,2 ila 4,4 yıllık bir yaşam kazanımı ile ilişkilendirdiğini belirtti.

“Bu nedenle, bulgularımız iyimserliğin etkisinin egzersizinkiyle karşılaştırılabilir olabileceğini gösteriyor” diye yazdılar.

Koga, “Bu sonuçların, özellikle bu faydaların ırksal ve etnik gruplar arasında görüldüğünü görürsek, uzun ömürlülüğü ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmenin olası yeni yolları olarak olumlu psikolojik faktörlere veya kaynaklara odaklanmanın değerini vurgulayacağını umuyoruz” diyor.

‘Değiştirilebilir Bir Sağlık Varlığı’

Çalışmayı “önemli” olarak nitelendiren MD Danijela Gaseviç, çalışmanın “çeşitli etnik ve ırksal kimliğe sahip menopoz sonrası kadınlar arasında daha yüksek düzeyde iyimserlik ve daha uzun ömür arasındaki ilişki için” yeni kanıtlar sunduğunu söylüyor.

Gaseviç, iyimserliğin değiştirilebilir bir sağlık değeri olduğunu, yani kendimiz için kontrol edebileceğimiz bir şey olduğunu söylüyor.

Gaseviç sınırlamalar olduğunu söylüyor. Örneğin, çalışmanın yalnızca kadınları içerdiğini ve oluşturulan yaşam tarzı risk puanı araştırmacılarının yaşam tarzının etkisini hafife alabileceğini söylüyor.

“Ancak, bu çalışma, yaşlı yetişkinler arasında iyimserlik ve uzun ömür arasındaki ilişkideki potansiyel ırksal veya etnik farklılıkları ve yaşam tarzı faktörlerinin bu ilişkiye katkısını daha fazla aydınlatmak için iyi ve gerekli bir adımdır” diyor.

Aynı zamanda bir kitabın kıdemli yazarı olan Gaseviç, iyimserliğin faydalarının muhtemelen uzun ömürlülüğün ötesine geçtiğini söylüyor. Ekim 2021 çalışması içinde Psikosomatik Tıp iyimserlik ve ölümlülük arasındaki bağlantıya baktı.

“Daha yüksek düzeyde iyimserlik, stres ve yaşam zorluklarıyla uğraşırken daha iyi başa çıkma becerileri ile de bağlantılı” diyor.

Daha İyimser Olmak

Koga, “artan iyimserliğin sağlık ve uzun ömürlülüğü destekleyip sağlayamayacağını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” diyor. “İyimserliğin yetişkinlik boyunca genellikle oldukça istikrarlı olduğunu ve farklı koşullara yanıt olarak kısa vadede biraz değişebilse de, daha uzun süreler boyunca çok zorlu yaşam olayları (ciddi bir olay dahil) karşısında bile benzer seviyelerde kalma eğiliminde olduğunu biliyoruz. sağlık durumu).”

MD Jeremy Jacobs, iyimserlik üzerinde çalışmanın insanlar için yararlı olabileceğini söylüyor.

İlginç olan, insanların sağlıklarını iyileştirmek için – iyimserlik gibi – belirli özelliklerini değiştirebilmeleri olduğunu söylüyor.

Jacobs, bu tür bulguların sonuçlarının, bakış açınızı değiştirme çabalarının uzun vadeli faydaları olabileceğini söylüyor.

85 yaşın ötesinde iyimserliğe fayda sağlayan Eylül 2021 Kudüs Uzun Ömür Çalışması’nın baş yazarı Jacobs, “Tabii ki, bu gerçek hayatta kanıtlanmayı bekliyor” diyor.


Kaynak : https://www.webmd.com/balance/news/20220613/do-optimists-live-longer?src=RSS_PUBLIC

SMM Panel PDF Kitap indir