İnsanlarda en sık görülen 3 viral hastalık

Viral hastalıklar yüzyıllardır insanlığa eşlik etmiştir. Viral partiküller, insanlarla bir arada bulunur ve onları ara sıra mevsimsel, ara sıra de salgın hastalıklarla enfekte eder. Diğerlerinden daha yaygın olan ve daha büyük bir dağılıma sahip olan virüsler vardır. Örneğin, ister Amerika’da, ister Avrupa’da ya da Asya’da yaşayalım, hepimiz grip geçirmişizdir. Önemi sebebiyle, bu alanda dünya çapında en yüksek görülme oranına sahip üç viral hastalığı araştırdık. İnsanlarda en sık görülen 3 viral hastalık #1 Bu cins konularda tekrar tekrar olduğu gibi, bir virüsün ne olduğunu ve nasıl çalıştığını kavramak önemlidir. Üzerinde fazla durmayacağız: – Virüsler, sadece bir organizmanın hücreleri içinde çoğalabilen hücresiz mikroskobik benzeri canlılardır. – DNA veya RNA’dan ve onlara üç boyutlu bir inşa, maddi bir şekil veren proteinlerden oluşurlar. – Bu mikroskobik organizmalar, konağın enfekte olmuş hücrelerini ele geçirir: kendi kalıtımsal bilgilerini onlarda çoğaltırlar ve diğer hücreleri ve organizmaları enfekte ederler.Dahası, onları canlı olarak kabul edip etmeme konusunda acayip bir kavga da vardır. Çünkü yalnızca bir konakçıda canlanırlar. İnsanlarda en sık görülen 3 viral hastalık #2 Uçsuz bucaksız bir viral hastalıklar dünyası vardır. Herkesin bildiği karşılıklı patolojiler oluşturan çoğu patojen türü vardır, fakat çoğu için hastalığın seyri defalarca olumludur. Dünyada en yaygın 3 viral hastalığa birlikte göz atalım: Soğuk Algınlığı Soğuk algınlığı, yaygınlık açısından tacı bölge bir solunum yolu enfeksiyonu türüdür. Yetişkinleri yılda 2 ila 6 kere ve çocukları 6 ila 10 defa etkiler. Bu viral hastalık, okula devamsızlığının yüzde 30’unun ve işe devamsızlığın yüzde 40’ının nedenidir. Soğuk algınlığına niçin olan 200’den pozitif ayrı virüs türü vardır. En yaygın olanı, tipik klinik tabloların yüzde 50’sinden fazlasına niçin olan rinovirüs cinsidir. Rinovirüsler, 4 herif protein içeren bir kapsid ve onlara bir golf topuna benzer yuvarlak bir şekil veren tek sarmallı bir RNA molekülünden oluşur.Soğuk algınlığını yaratıcı fazla sayıda virüs sebebiyle, bir aşı daima işe yaramaz. Grip İnfluenza ya da grip, Orthomyxoviridae familyasının cinsleri olan influenzavirüs A  veya influenzavirüs B’nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu virüsler, tipik bir iplik yerine yedi ya da sekiz zıt RNA parçasına sahip olduklarından, soğuk algınlığına niçin olanlardan daha karmaşıktır. Şekli de ufak ve küreseldir. İnfluenza B virüsü daha eksik agresif bir kişilik ve daha az mutasyon oranına sahiptir. Dünya çapında görülme oranı yüzde 20 olarak tahmin edilmektedir, oysa belirtilen nüfus gruplarında yüzde 50’ye ulaşabilir. Belirtiler soğuk algınlığına fazla aynı, fakat daha büyük bir gönülsüzlük ve yüksek ateş görülür. Viral Gastroenterit Listeyi viral gastroenterit ile sonlandırıyoruz. Bu hastalık, dünya genelinde çocuklar arasındaki ishalin yüzde 70’inin nedenidir. Tipik belirtiler mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Bu patojen tarafından bir enfeksiyona maruz kalmak son derece rahatsız edici olsa da hastalığın seyri fazla olumludur. 2 ya da 3 gün içinde çoğu insanın büyük komplikasyonlar olmadan iyileştiği bilinmektedir..
SMM Panel PDF Kitap indir