Hücre Yenilenmesini Destekleyen Bir Molekül


Pterostilben (trans-3,5-dimetoksi-4-hidroksistilben), stilbenoid adı verilen bir biyoaktif molekül türüdür. Yaban mersini pterostilbenin diyet kaynağıdır. Hem üzüm kabuğunda hem de meyvelerde bulunan ve kardiyovasküler sağlığı desteklediği gösterilen bir bitki bileşiği olan resveratrol’e yapısal olarak benzerdir. hücresel işlevsağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu ve sağlıklı bir inflamatuar yanıt.*

Pterostilben, yüksek oranda emilimi kolaylaştırmaya yardımcı olan iki metoksi grubu içerir. biyolojik olarak kullanılabilir molekül. Hayvan çalışmaları pterostilbenin resveratrol için %20’ye karşılık %80’e kadar biyoyararlanımı olabileceğini gösterir. Pterostilbenin desteklediği gösterilmiştir. antioksidatif durum, sağlıklı bir inflamatuar yanıt ve hücresel sağlık. Telomer yıpranması da dahil olmak üzere yaşa bağlı belirli biyokimyasal süreçleri modüle ettiği gösterilmiştir. hücresel yaşlanmave sirtuin aktivitesi. Pterostilben ayrıca süperoksit dismutazı arttırır ve glutatyon aktivasyonu nükleer faktör eritroid 2-ilgili faktör (Nrf2) sinyal yolu aracılığıyla.

Yaşlanma süreci, hücresel sağlığı etkileyen birçok biyokimyasal yolu içerir. Pterostilbenin, hücresel yenilenmeyi ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek için birçok süreci etkilediği gösterilmiştir. Nrf2’nin aktivasyonu yoluyla yüksek glikoz kaynaklı oksidatif yaralanmalarda koruyucu bir rol oynayabilir. hipokampal nöron hücreleri. Hayvan ve laboratuvar çalışmaları, pterostilbenin belirli proinflamatuar ajanlarinterlökin (IL)-1p, IL-6, IL-18, tümör nekroz faktörü-alfa ve vasküler endotelyal büyüme faktörü dahil. Ayrıca hipoksi-reoksijenasyon hasarını hafifletmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. kardiyomiyositler.

klinik öncesi çalışmalar pterostilbenin belirli hücresel bozulmaların varlığında hücresel sağlığı destekleyebileceğini gösterir. Meme kanseri hücrelerini içeren bir laboratuvar çalışması, hücre proliferasyonunun modülasyonunda pterostilbenin rolünü bildirdi ve apoptoz p53 ve kaspaz-3’ü etkileyerek. Ayrıca sağlıklı beslenmeye yardımcı olduğu gösterildi. Glutatyon peroksidazı ve hidrojen peroksit seviyeleri.

Pterostilben vücuttaki birçok sistemi destekleyebilir. Hayvan çalışmalarında, pterostilbenin nörolojik sağlığı desteklemedeki etkinliğini değerlendirirken, artışa yardımcı olduğu gösterilmiştir. bilişsel işlev ve görev performansı ve oksidatif stres ile ilişkili yolları modüle etmeye yardımcı olur ve sinir iltihabımanganez süperoksit dismutaz ve peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör-alfa dahil. Kardiyovasküler çalışmalar, pterostilbenin karşı koruyucu bir rol oynamaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. damar tıkanıklığı vasküler düz kas hücrelerinde ve vasküler endotel hücrelerinde. Ayrıca destekleyebilir hücreler arası iletişim, karaciğer sağlığı ve sağlıklı metabolizma. Pterostilben gösterilmiştir hayvan çalışmaları sağlıklı glikoz metabolizmasını, antioksidan durumu ve iltihaplanmaya karşı sağlıklı bir yanıtı desteklemeye yardımcı olmak için.

Özellikle klinik ortamda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, çalışmalar pterostilbenin birçok biyolojik yolu destekleyebileceğini göstermektedir. Ayrıca hücresel sağlığı, antioksidan durumu ve iltihaplanmaya karşı sağlıklı bir yanıtı destekleyebilir.

Colleen Ambrose, ND, MAT tarafından


Kaynak : https://blog.designsforhealth.com/node/1599

SMM Panel PDF Kitap indir