Hıfzıssıhha nedir? Hıfzıssıhha Kanunu nedir? Hıfzıssıhha Kanunu ile nasıl kararlar alınır?

Türkiye’de İl İdaresi Kanununu kapsamında hıfzıssıhha kurulları çeşitli tedbir kararları almakta ve bu kararlar sosyal hayatta çeşitli derişikliklere yol açmaktadır. Vatandaşların merak konusu olan hıfzıssıhha konusunda hıfzıssıhha nedir? Hıfzıssıhha Kanunu nedir? Hıfzıssıhha Kanunu ile nasıl kararlar alınır gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

HIFZISIHHA NE DEMEK?

Hıfzıssıhha, “sağlıklı yaşamak için gereken önlemlerin bütünü” anlamına gelir. Arapça hıfız (muhafaza etmek) ve sıhha (sağlık) sözcüklerinden oluşturulmuştur.

Hıfzıssıhha (hıfzu’s-sıhha) tıp ilmiyle paralel bir gelişme göstermiş ve çok eski dönemlerden itibaren onun bir dalı olarak kabul edilmiştir. İslâm tıp literatüründe tedbîrü’s-sıhha adıyla da geçer. Günümüzde Araplar, Türkçe’de son zamanlarda kullanılan “koruyucu hekimlik” tabirine benzer şekilde “et-tıbbü’l-vikaî” de demektedirler. Batı dillerindeki karşılığı olan hijyen ise (hygiene) Grek mitolojisindeki sağlık tanrısı Asklepios’un (Esculape) kızı ve yardımcısı Hygieia’dan gelmektedir.

HIFZISSIHHA KANUNU NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Hıfzıssıhha kararları 6 Mayıs 1930 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile kanunlaştırıldı.

HIFZISSIHHA KURULU NEDİR, HIFZISSIHHA GÖREVLERİ NELERDİR?

Hıfzıssıhha kurulu görevleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü bilgiler bölümünde şu şekilde detaylar yer almaktadır:

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Görevleri:

• Halk sağlığı, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik birimleri kurmak, işletmek veya işlettirmek,

• Halk sağlığını tehdit eden olağanüstü durumlarda zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

• Halk sağlığı konularında epidemiyolojik saha çalışmaları yapmak. Hastalık riski, taşıyıcılığı konularında çalışmalar yapmak, laboratuvar hizmeti vermek. Kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek,

• Toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren her türlü maddenin analizlerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, işletmek ve işlettirmek,

• Aşı, serum, kan ürünü, antijen gibi çeşitli biyolojik ve kimyasal ürünler hazırlamak, bu amaca uygun altyapıyı oluşturmak,

• Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü denetimi gerçekleştirmek, denetim sonuçlarının gereğini yerine getirmek,

• Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü haşere ile mücadele programlarını hazırlamak ve yürütmek,

• Verdiği hizmetlere, İçişleri Bakanlığı‘nın “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” çerçevesinde gönüllü katılımını sağlamak,

• Müdürlük çalışma alanlarıyla ilgili lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine staj eğitimi vermek,

• Yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlarla bilimsel yayın, araştırma, proje hazırlama ve uygulama, eğitim konularında ve mevzuat değerlendirmelerinde işbirliği yapmak,

• Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı konusunda halka yönelik toplantı, sempozyum, kampanya ve kurslar düzenlemek,

• Personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı, fuar, kurs gibi her türlü organizasyonlara katılmasını sağlamak ve bu tür organizasyonlar düzenlemek,

• Müdürlüğün çalışmalarını bilimsel yönden desteklemek amacıyla bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak ve yayınlamak; projeler hazırlamak ve yürütmek; her türlü süreli ve süresiz yayın çıkarmak,

• Müdürlük çalışma alanları ile ilgili bilirkişilik hizmetleri sunmak.

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail tyt deneme pdf pdf kitap indir