Hastanelerde grev mi var, neden kapalı? 8 Şubat Salı acil servisler açık mı?

Doktorlar ve sağlık durumu çalışanları yarın greve gidiyor. Tabipler Birliği ’nin çağrısı ile tüm Türkiye ’de yapılacak olan grev bütün hastanelerde yapılacak ve doktorlar poliklinik hizmeti vermeyecek. Bu kapsamda 8 Şubat Salı günü hekim randevusu olan vatandaşlar, hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki yarın hastaneler ve aciller açık mı? Randevular iptal mi oldu? Doktorlar niçin grevde? İşte teferruatlar… TTB ’den yapılan açıklamada, “Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir dikkat G(ö)REV ’idir” denilerek grev süresince vatandaşların mağdur olmaması için alınacak önlemler ve verilecek hizmetleri duyurdu. 8 Şubat Salı günü, Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler dışındaki bütün hizmetler duracak. Covid-19 ya da Covid-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; öteki hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek. Sıhhat hizmeti sunulan bütün birimlerde, acil teşhis ve çare endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem boyunca gerektiğinde görevli hekimlerce yardım edilecek. Yoğun bakım hastalarının -eylem sebebiyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek. Ivedi ve tehlikeli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sıhhat hizmeti sunulmaya devam edilecek. Bir televizyon programına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, 8 Şubat günü vatandaşların polikliniklere gelmemeleri çağrısında bulundu. “İstifalar ve göçlerin çok artması, 5 dakikada 1 muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, meslek yeri hekimlerinin meslek yeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek ücretleri yapmak zorunda kalmaları… Tüm bunların sonunda aralık ayında bir iyileştirme yapılacağı söylenmişti. Bunu da Sağlık Durumu Bakanı ve Cumhurbaşkanı fazla rencide edici bir şekilde söylemişti yasa teklifi bütün partilerin desteğiyle çıktı ama geri çekildi ve yeniden da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu, diğer sıhhat çalışanlarına bir katkı maddesi sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi” dedi. Yarın için hastaları uyaran Prof. Dr. Saip, “Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acele çocuk, acele gebe ve ivedi hastalar ve yatan hastalar dışında polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifi geri çekildi. Sağlık çalışanlarının özlük hakları, sağlıkta etkili bir baskı yasası çıkartılması ve halkın sağlık durumu hakkına ulaşması için aylardır çeşitli eylemler yapan doktorlar yarın her yerde greve çıkacak.
SMM Panel PDF Kitap indir