Follistatin 344’ün Dört Avantajı Nelerdir?


Kas gelişimi, iltihaplanma ve doğurganlık birbiriyle bağlantılıdır, . Follistatin vücut geliştirme camiasında çok fazla ilgi görmüş olsa da, kas gelişimi için inşa edildiği her şey olmayabilir. Hakkında daha fazla öğren follistatin ve seviyenizi yükseltmek için kullanabileceğiniz yiyecekler ve maddeler.

Follistatin: Nedir ve Nasıl Çalışır?

Başka bir deyişle, bir protein-şeker karışımı olan bir glikoproteindir. Follistatin, hemen hemen herkesin organında bulunabilmesine rağmen, sıçanlarda ve farelerde yapılan çalışmalarda gösterildiği gibi esas olarak karaciğerde üretilir. Kas yaralanmasına tepki olarak, kas dokusunda follistatin seviyeleri yükselir ve bu da vücutta hücre çoğalmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, Follistatin, her biri vücutta belirli bir amaca hizmet eden çeşitli farklı formlardan oluşur.

Bu, en temel haliyle follistatin 344’tür (FS-344). Follistatin üreten genler, açıkça tasarlanmış viral vektörler yoluyla vücuda verilir. Çeşitli vücut bölümleri daha sonra Follistatin’in “jenerik” versiyonunu farklı vücut bölgelerini hedef alacak şekilde dönüştürebilir.

  • Follistatin 315, Follistatin’in en yaygın kan dolaşımı türüdür. Bu, takviye almak için en uygun Follistatin formu olabilir.
  • Hamilelikle ilgili follistatin 288. Bu madde ayrıca doku büyümesini ve kanser hücresi oluşumunu da etkiler.
  • Follistatin 300, sinir bağlantılarının yeniden şekillendirilmesinde ve kalbin iltihaplanmasında rol oynayan Follistatin’dir.

Follistatin’in Engelleyici Etkileri

Follistatin, bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli protein ve hormonların aktivitesini inhibe eder.

  • Apoptoz, metabolizma ve endokrin dengesinin önemli bir parçası; Kemik büyümesi; fibroz iltihabı; sinirsel gelişim; endotel hücrelerinin tübül oluşumu; ve kanser gelişimi.
  • Kas gelişiminin inhibitörü, Myostatin.
  • Kemik oluşturan büyüme faktörü GDF-11.
  • Yumurta ve sperm gelişiminde yer alır; folikül uyarıcı hormon (FSH) (gametler).
  • Follistatin’in kanser ve üreme sağlığı etkilerini uyguladığı aktivinler aracılığıyladır. Öte yandan, Follistatin, Myostatin’e müdahale ederek kas gelişimini engeller.

Follistatin’in Sağlık Avantajları

Kas Büyümesi

Vücut geliştirme dünyasındaki birçok insan, sağlıklı deneklerde sadece birkaç çalışma bu iddiayı açıkça desteklese de, Follistatin’in kas büyümesini önemli ölçüde artırabileceğine inanmaktadır.

Göre Araştırma, sekiz hafta boyunca kuvvet antrenmanı ile günde 10 ila 30 gram yumurta sarısı türevi Follistatin (MYO-X) alarak 37 erkek denekte kas kütlesini arttırdı. Kas büyümesini düzenleyen protein miyostatin, kas büyümesini hızlandırabilen Follistatin tarafından inhibe edilebilir. Follistatin, maymunlar üzerinde yapılan araştırmalarda gösterildiği gibi, miyostatin aktivitesini azaltarak kas gelişimini arttırdığı gösterilmiştir.

Follistatin farelere uygulandığında, kas hücresi büyümesini ve onarımını destekledi. Follistatin, Myostatin içermeyen farelerde kas gelişimini artırmasına rağmen, Follistatin kas büyümesini Myostatin ile ilgisi olmayan şekillerde etkiler. Follistatin’in bu yaygın kullanımını destekleyecek yeterli kanıt yoktur. Erken sonuçları doğrulamak için daha büyük ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

tutma kas

Becker müsküler distrofisi (bacakları ve pelvisi etkileyen bir kas durumu) olan bireylerde follistatin enjeksiyonlarının etkinliği ve güvenliği, altı erkek hasta üzerinde yapılan bir denemede gösterilmiştir.

A Yaşlanmayla ilişkili bir kas kaybı hastalığı olan sarkopeni için Follistatin düzeylerinin artması da dahildir. Günlük epikateşin (Follistatin düzeylerini yükselten doğal bir madde) enjeksiyonları alan yaşlı farelerde kas gücü arttı. Yedi günlük aynı terapiden sonra, altı hasta kavrama güçlerinde bir artış gördü.

Ek olarak, Follistatin ile beslendiğinde kas kaybı ile karakterize kalıtsal bir hastalık olan spinal müsküler atrofiden muzdarip farelerin yaşamlarını uzatmıştır. Follistatin’in kas gelişimi ve korunması üzerindeki etkileri nedeniyle terapötik olarak kullanılması mümkün olabilir. Daha fazla klinik çalışma yapılıncaya kadar, Follistatin’in kas kaybını önlemeye yardımcı olduğunu söylemek için yeterli veri yoktur.


Kaynak : https://www.findhealthtips.com/follistatin-344-advantages/

SMM Panel PDF Kitap indir