Fizikokimyasal Pantal River Ep 8 Laboratuvar Analizi


Tablo 1 :Pantal Nehrinin Pantal Nehrinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Laboratuvar Analizi

Balıkçılık ve Tarım Bürosu Limnoloji Bölümü tarafından verilen sonuçlara dayanarak, Pantal nehir suyunun kantitatif olarak Pantal’daki beş farklı istasyondaki fizikokimyasal parametreleri Tablo 1’de sunulmaktadır.

Sıcaklık 29 olarak ölçülürÖC, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu’na göre sıcaklık 30’un altındaysaÖC sudaki yaşamı desteklemek için idealdir. Bu nedenle, Pantal’daki su sıcaklığının suda yaşayan organizmaların gelişmesi için optimum olduğu anlamına gelir. Ayrıca, sıcaklık 37’ye kadar çıkarsa, balıkların büyümesini ve metabolizmasını etkileyerek ekosistemi etkiler.

parametreler PANTAL NEHRİ Anlamına gelmek Standart değerler (WHO, BFAR’a göre ICMR) Tanımlayıcı Değerlendirme
istasyon 1 2. istasyon istasyon 3 4. istasyon İstasyon 5
Zaman (am) 11:00 11.04 11.08 11.15 11.17
Fiziksel özellikler
Hava sıcaklığı (ÖC) 29.13 29.10 29.17 28.87 29.02 29.06 30ÖC Standart sınırın altında
Su pH’ı (Hayır) 8.30 7.82 7.67 8.05 7.65 7.9 6.5 – 8.5 Standart limit dahilinde
tuzluluk (ppt) 3.75 15.20 22.40 2.45 17.75 12.31 0,5 – 37 Standart limit dahilinde
Toplam Askıda Katı Madde (mg/L) 22.18 21.70 16.45 21.92 21.38 20.73 30 Standart sınırın altında
Bulanıklık (NTU) 31.50 14.42 24.45 36.85 22.80 26.0 10 Standart sınırın üstünde
Toplam sertlik (mg/L) 580.5 713.8 516.0 378.4 612.32 560.20 500 Standart sınırın üstünde
Kimyasal özellikler
Fosfat (mg/L) 0.172 0.165 0.164 0.158 0.163 0.135 0,5 Standart sınırın altında
Nitrit (mg/L) 0.568 0.439 0.574 0,542 0.444 0.513 1 Standart sınırın altında
Amonyak (mg/L) 0.33 0.32 0.18 0.14 0.12 0.22 1 Standart sınırın altında
Çözünmüş Oksijen (mg/L) 4.31 6.94 3.10 4.74 3.43 4.5 5 Standart sınırın altında
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (mg/L) 4.83 3.33 2.50 5.23 3.38 3.85 5 Standart sınırın altında
Fizikokimyasal Özelliklerin Laboratuvar AnaliziPantal Su Nehri

pH 7.9 olarak ölçülür. Bu nedenle doğada alkalidir ve temeldir ve pH, WHO (2017) tarafından belirtildiği şekilde 6,5 ila 8,5 arasında olduğundan sudaki yaşamı destekleyen optimal pH olarak kabul edilir. sudaki yaşam (Sagar TP, 2012).

Pantal nehir suyunun tuzluluk seviyesi 12.31ppt’dir. Tuzluluğu 0,5 ppt’den az olan sular tatlı su, 37 ppt’den fazla olanlar tuzlu su olarak kabul edilir. Tuzluluk seviyesi 0,5 ila 37 ppt arasında olan sular acıdır, dolayısıyla Pantal nehri Acıdır ve izin verilen sınırlar içindedir. Pantal nehir suyu acı olduğu için bazı deniz balık türlerinin yumurtlamasına izin verir, böylece insan ve kuşların beslenmesini destekleyen büyük balık ağılları görevi görür (Whitfield,AK 2016).

Pantal Nehri suyu

Pantal Nehri suyu çok bulanıktır ve ortalama değeri 26 NTU olarak bulunur. BFAR’a göre, Bulanıklık ne kadar azsa, hayatta kalma oranı o kadar fazladır. Bulanıklık 10NTU’dan yüksekse sudaki canlıları desteklemekle birlikte sudaki canlıların büyüme ve metabolizma hızını yavaşlatır. Bu nedenle sonuç, su popülasyonunun daha az olduğu ve bu nedenle insan gıda arzını etkileyeceği anlamına gelir. Nehir suyu 26 NTU’ya sahip olduğundan daha bulanık olduğu için tüketici kabulü daha düşüktür.

Fosfat, nitrit ve amonyak gibi kimyasallar sırasıyla 0.135,0.513 ve 0.22 izin verilen limitlerin altındadır. Bu, suda bulunan kimyasal parametrelerin üreme amaçlarına uygun olduğu anlamına gelir. Pantal olarak su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Sudaki artan fosfat konsantrasyonu, ötrofikasyona yol açtığı için su ortamında büyük bir sorun teşkil etmektedir (Eunju, K. et.al, 2013). Ayrıca sudaki fosfat ve nitrat konsantrasyonunun artması balıklarda toksik etki oluşturmaktadır (Eunju K.et.al 2013, Kroupova H.et.al., 2015). Sudaki amonyak konsantrasyonunun balıkların toksikasyonuna yol açması, suda yaşayan organizmanın iç dokularında çoğu zaman ölüme yol açan toksik maddelerin birikmesine yol açar (EPA, 2017).

Toplam askıda katı madde veya çözünmüş katı madde, standarttan çok azdır. Nehir suyunun toplam sertliği, suda bulunan magnezyum ve kalsiyum iyonlarının miktarına bağlıdır. Sonuca göre, toplam sertlik standart değerinden daha yüksektir. Frank Prince (2018) tarafından yazılan bir makalede, su sertliğinin balık metabolizmasını ve osmoregülasyonunu etkilediğini söyledi.

WHO’ya göre (DO) Çözünmüş Oksijen seviyesi 5.0-8.0mg/l arasında, (BOD) ise 5.0-7.0mg/l arasında olmalıdır. Ancak Çözünmüş Oksijen ve Biyolojik Oksijen Talebi WHO standardından daha düşüktür. Bu, nehrin tüketici tarafından kabul edilmesini en aza indirecektir. Ancak, Pantalriver’da sadece 4.5mg/l’dir. ancak BOİ 3.85 mg/l’dir. (WHO, ICMR, BFAR)

Tablo 2: Fizikokimyasal Parametrelerin ve Beş İstasyonun Varyans Analizi

Varyasyon kaynağı kareler toplamı df ortalama kare hesaplanan f kritik f
Arasında Grup 5327.766813 4 1331.941703 0.046 2.55717
Grup İçi 1435896.02621647 50 28717.92052
Toplam 54
Fizikokimyasal Parametreler

Tek yönlü ANOVA değerlerini gösteren tablo-2’ye göre. Tabloya göre, hesaplanan f, kritik f ie’den daha küçüktür. Böylece alternatif hipotez reddedilir ve sıfır hipotezi kabul edilir; bu, beş istasyondaki suyun fizikokimyasal özellikleri arasında önemli bir fark olmadığı anlamına gelir, çünkü hesaplanan f’nin değeri kritik f’ninkinden daha düşüktür. Bu, basitçe, farklı su örnekleme sahasından elde edilen tüm değerlerin nehir boyunca olduğu anlamına gelir. Pantal Nehri değişiklik yapmayın.

Gelecek bölüm Önceki Bölüm


Kaynak : https://healthsdigest.com/laboratory-analysis-physicochemical-pantal-river/

SMM Panel PDF Kitap indir