Depresyonda sosyal desteğin önemi

Depresyonda sosyal desteğin önemi

Depresyonda sosyal desteğin önemi

Depresyonda olan bir kişi için en önemli adım terapi ve gerekliyse bir psikiyatrist ile birlikte ilaç desteğine başlamaktır. Bir kişi depresyon ile ilgili tedavi görüyorsa muhakkak sosyal desteği de sağlam olmalıdır. Kişiye bu zor yolculukta destek olacak insanların olması çok önemlidir. Çünkü depresyon kişiyi hayattan uzak tutan, dışarı çıkmasını engelleyen, hayattan aldığı keyfi düşüren bir rahatsızlıktır. Postpartum depresyon ve sosyal destek üzerine yapılan bir çalışmada postpartum depresyon riski ile algılanan sosyal destek puanları arasında negatif yönde anlamlı bir fark belirlenmiştir. ( Yıldırım, Hacıhasanoğlu ve Karakurt, 2011, s. 42) Yine Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada da hastaların depresyon puanları ile algıladıkları sosyal destek puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani bu çalışmada da sosyal desteğin artmasının depresyonu azalttığı söylenebilir. (Mersin ve Arslan, 2018, s. 407) Tedavinin en önemli adımı ise bu kişiyi tekrar rutin yaşantısına döndürmek, sosyal hayatını tekrar harekete geçirmektir ve olumsuz duygu ve düşüncelerine çözüm aramaktır. Bu sebeple kişinin çevresinde ona destek olan yakınlarının olması terapiye büyük ölçüde olumlu destek sağlamakta ve bu süreci danışan için daha kolay bir hale getirmektedir.

Bir diğer önemli husus depresyon ile mücadele eden bireylere “boşuna üzülüyorsun”, “sen kendini bu duruma sokuyorsun”, “dışarı çık gez düzelirsin” gibi herhangi bir yardımı olmayan cümleler ile yaklaşmaktır. Çevreden gelen bu yararsız tepkiler kişiyi düzeltmediği gibi daha zor bir duruma sokar. Depresyon dışarı çıkınca kendiliğinden düzelecek bir rahatsızlık değildir ve mutlaka tedavi gerektirmektedir. Bu sebeple çevrenizde depresyon ile mücadele eden biri varsa bu cümlelerden uzak durmak, kişiyi tedavi için desteklemek ve tedavi sürecinde ise mutlaka yanında olduğunuzu hissettirmeniz hem tedavi için hem de ilerde depresyonun yinelememesi açısından çok önemlidir. Sevgiler…

Karakurt P., Hacıhasanoğlu R. ve Yıldırım A. (2011). Postpartum depresyon ile sosyal destek arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), s. 31-43

Mersin S. ve Arslan F. (2018). Depresyonlu Hastaların Sosyal Destek Algıları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), s.403-408

Uzm. Kl. Psk. Feyza Sever – Psikoloji – Doktor Sitesi

SMM Panel PDF Kitap indir