COVID-19 Pandemisinin Hemşirelerin Talebini Artırmasının 4 Nedeni


COVID-19 dünya çapında olumsuz bir güç haline geldi ve birçok sektörü etkiledi. Sağlık sektörü de bunlardan biri. Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, Amerika Birleşik Devletleri 2030 yılına kadar sağlık sektöründe yaklaşık 2,6 milyon fırsat yaratacak. Bu çok sayıda sağlık uzmanı demek.

COVID-19’un ardından hemşirelere olan talep hızla arttı. Her geçen gün, COVID-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar geliştikçe daha fazla insan hastaneye kaldırılıyor. Bu artan talebi karşılamak için hastaneler, ülke genelinde hastalara bakım sağlamak amacıyla binlerce yeni hemşire ve diğer sağlık profesyonellerini işe alıyor.

Bu artan talep göz önüne alındığında, birçok insanın şu anda çevrimiçi olarak bir hemşirelik derecesi araması şaşırtıcı değil. Tam zamanlı okula dönmeden veya büyük bir taahhütte bulunmadan hemşire olmak isteyenler için seçenekler var. Bu seçeneklerden biri yüksek lisans sonrası NP programları.

Yüksek lisans sonrası programlar, lisans derecelerinden daha uzmanlaşmıştır; bu, beceri setinizin işverenler tarafından değerlendirileceği anlamına gelir. Bu program aynı zamanda ileri düzey uygulama sertifikası kazanmanıza da olanak tanır; bu, bir hemşire pratisyen (NP) veya klinik hemşire uzmanı (CNS) olarak çalışabileceğiniz anlamına gelir.

COVID-19’un hemşirelere olan talebi artırmasının 4 nedenini keşfedeceğiz:

Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelerin Çok Önemli Rolü Hakkında Artan Farkındalık

Hemşireler sağlık hizmetlerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Tıp endüstrisinin bel kemiğidirler ve hasta bakımını sağlamaktan ve onları sağlıklı tutmaktan sorumludurlar. Ancak hemşirelerin kritik rolü yakın zamana kadar kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmıştır.

COVID-19 pandemisi, hemşirelerin sağlık hizmetlerindeki kritik rolü hakkında kamuoyunda farkındalığı artırmış ve bu mesleğe olan talebi artırmıştır. Bunun olmasının birçok nedeni var:

Hemşireler Artık Halk Tarafından Kahraman Olarak Görülüyor

Hemşireler artık sadece hastalarla ilgilenen kişiler olarak görülmemektedir; pandemi sırasında başkalarına yardım etmek için hayatlarını riske attıkları için de kahraman olarak kabul edilirler. Hatta birçoğu COVID-19 virüsüne yakalanmış olmalarına rağmen onları değiştirecek yeterli personel olmadığı için geri kalmak zorunda kaldı. Fedakarlıkları, bu zor zamanlarda bu kişilerin yaptıklarına hayran olan birçok insan için bir örnektir.

Hemşireler Toplumda Daha Görünür Oldu

Medya, bu salgın sırasında hayat kurtarmak için görevlerinin ötesine geçen hemşirelerle ilgili hikayeleri öne çıkarmakta harika bir iş çıkardı. Bu, insanların bu bireylerle özdeşleşmelerini ve iş hayat kurtarmaya geldiğinde onların ne kadar önemli olduklarını anlamalarını kolaylaştırdı.

Göre ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), kayıtlı hemşireler (RN’ler) için her yıl yaklaşık 194,500 iş fırsatı yaratılmaktadır. Bir RN’nin ortalama maaşı yıllık 77.600 ABD Dolarıdır ve yıllık 100.000 ABD Dolarına kadar çıkabilir.

Teletıp’ın Artan Kabulü

Günümüz dünyasında teknoloji her yerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda sağlık sistemimizin bir parçası haline geldi. Teletıp, sağlık alanındaki en önemli teknolojilerden biridir. Doktorların hastalarını fiziksel olarak ziyaret etmek zorunda kalmadan uzaktan tedavi etmelerine yardımcı olur. Hemşireler, hastalarla etkileşime giren ve onlara tedavi planı ve ilerleyişi hakkında bilgi sağlayan kişiler oldukları için teletıpta hayati bir rol oynamaktadır.

Hemşireler, gelecekteki tedaviler hakkında bilinçli kararlar verebilmeleri için hastaların durumları hakkında geri bildirim sağlayarak doktorlara yardımcı olur. Ayrıca, hastalara olayları daha basit terimlerle açıklayarak durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olurlar. Hemşireler, doktorlara ilaçları veya randevuları hatırlatarak da yardımcı olurlar.

Ankete göre Mckinsey, Doktorların yüzde 58’i şimdi COVID-19’dan önce olduğundan daha fazla telesağlık düşünüyor. Ayrıca, doktorların yüzde 84’ü Nisan 2021 itibariyle sanal ziyaret teklifinde bulundu ve yüzde 57’si bunu devam ettirmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Pandemi Önleyici Sağlık Eğitiminin Önemini Vurguladı

Hemşireler her zaman hastalarla ilgilenen kişiler olmuştur, ancak aynı zamanda sağlık eğitimlerinin çok önemli bir parçasıdırlar. Pandemi, önleyici sağlık eğitiminin önemini vurguladı ve hemşireler, hastalarının nasıl sağlıklı kalınacağını anlamalarını sağlamada kritik bir rol oynuyor.

Hemşireler, sağlık, hastalık önleme ve sağlığı geliştirme alanlarında bir dizi hizmet sunar. Ayrıca hastaları kendi kişisel sağlık ihtiyaçları ve gerektiğinde hizmetlere nasıl erişebilecekleri konusunda eğitirler.

Ulusal Pediatrik Hemşire Uygulayıcıları Birliği’ne (NPNP) göre hemşireler çocukları ve aileleri beslenme, egzersiz, güvenlik ve hijyen gibi konularda eğitir. Hemşireler ayrıca, salgın veya pandemi gibi acil bir durumda kendi başlarına yapamayacakları durumda çocuklarına bakım sağlamak için planlar geliştirmelerinde ebeveynlere yardımcı olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, hemşireler hastaları tarafından güvenilmektedir ve onlarla doğrudan bir iletişim hattına sahiptir. Ayrıca hastaları virüsün yayılmasını veya bulaşmasını önlemeye yardımcı olacak önlemleri nasıl alabilecekleri konusunda eğitebilirler.

Küresel Pandemi Sırasında Hemşire Eksikliği

Birleşik Krallık’ta koronavirüs pandemisinden önce 50.000’den fazla hemşire sıkıntısı olmasına rağmen, sağlık sistemi hala bu boşluğu doldurmaktan çok uzak. Ocak 2021’de yayınlanan Nursing Times anketine göre, hemşirelerin %80’i önemli işgücü eksikliğinin hasta güvenliğini tehlikeye attığına inanıyor.

Küresel COVID-19 salgını, hemşirelere olan talebi büyük ölçüde etkiledi. Pandemi sırasında hemşire sıkıntısının önümüzdeki yıllarda taleplerini artırması muhtemeldir. Hemşire sıkıntısı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanmaktadır:

  • Daha yoğun bakım gerektiren hastane başvurularının artması
  • Tükenmişlik ve duygusal sıkıntı nedeniyle yüksek personel devir hızı
  • Artan hasta sayısı ve gereken bakımın karmaşıklığı nedeniyle daha yüksek iş yükü
  • Doktorlar, terapistler, ebeler ve eczacılar gibi diğer sağlık mesleklerinde personel sıkıntısı
  • Bazı ülkelerde diğer sağlık profesyonellerinden daha düşük ücretler

Son düşünceler

Sonuç olarak, hemşirelere olan talebin arttığı açıktır. Bu, COVID-19’un sağlık sektörü ve hasta bakımı üzerindeki yıkıcı etkisinin bir sonucudur. Hemşireler şu anda yüksek talep görüyor. Hastalara ve yaralılara bakmaları gerekiyor, ancak aynı zamanda hastaları hastalık, semptomları ve yayılmasının nasıl önleneceği konusunda eğitmeleri gerekiyor.


Kaynak : https://healthsdigest.com/4-reasons-why-the-covid-19-pandemic-augmented-the-demand-of-nurses/

SMM Panel PDF Kitap indir