Covid-19 antijen testi ile PCR testi karşılaştırıldı

200 hastanenin dahil olduğu araştırmada, Türkiye ’de antijen testi ve PCR testini karşılaştıran ilk çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Pandemi Polikliniğinde yapıldı. Konuyla ilgili yorumlama yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Asıl Bilim Dalı Öğretim Üyesi KLİMUD Bursa Bölge Temsilcisi Doç. Dr. Harun Ağca, şu ifadeleri kullandı: “Alıştırma için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Ahlak Kurulu ’ndan ve Afiyet Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu ’ndan onay alındı. Hastalardan alınan sürüntü örneklerinden 80 her birine keza antijen testi ile keza de PCR testi ile artı çıkarken, 120 tanesine keza antijen testi ile keza de PCR testi ile negatif çıktı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçlarının yüzde 100 oranında uyumlu olduğu saptandı. Antijen testinin referans yöntem olan PCR testine tarafından duyarlılığı ve özgüllüğü yüzde 100 olarak bulundu.” Covid-19 antijen testi ile PCR testi karşılaştırıldı #1
Elde edilen bu verilerin, çalışmada kullanılan antijen kitinin Dünya Sıhhat Örgütü ’nün belirlediği kriterleri karşıladığını ortaya koyduğunu bildiren Doç. Dr. Harun Ağca, “Bu veriler yalnızca çalışmada kullanılan antijen kiti için geçerli olup, diğer antijen kitlerine genellenemez. Fakat öteki antijen kitleri ile PCR test sonuçları karşılaştıran diğer araştırmalar yapıldığı takdirde farklı kitler için de duyarlılık özgüllük verileri elde edilebilir. Elde edilen veriler Dünya Afiyet Örgütü ’nün antijen kiti dilekçe önerileri doğrultusunda özellikle tarama hedefiyle kullanılabileceğini göstermektedir. Kullanılan antijen kiti SARS-CoV-2 Omikron varyantının giderek yaygınlaştığı dönemde daha fazla test yapılmasını sağlayacak şekilde kullanılabilir ve bu şekilde hastalık denetim altına alınabilir. Antijen testi, havaalanlarında, hudut kapılarında, yolculuk öncesi, büyük kapalı mekanlar ve fabrikalarda çalışanlarda, okullarda, toplumsal taramalarda, PCR testine ulaşmanın olası olmadığı durumlarda öncelikli kullanılabilir. dedi. Covid-19 antijen testi ile PCR testi karşılaştırıldı #2
SMM Panel PDF Kitap indir