C Vitamininin 6 Önemli RolüC Vitamininin 6 Önemli Rolü

İskorbütü önleme yeteneğinin yanı sıra, birçok temel metabolik süreçte C vitamini de gereklidir. Çok incelenen fizyolojik işlevlerden birkaçı aşağıda tartışılmaktadır.

1. Kollajen Sentezi

C vitamini, insan vücudunda en bol bulunan protein olan kolajenin sentezi ve bakımı için gereklidir. Kollajen, vücuttaki toplam protein içeriğinin yaklaşık %25 ila %35’ini oluşturur. Güçlü, bağlayıcı, uzun fibrilleri deride, bağlarda, tendonlarda, kıkırdakta, kemikte, kan damarlarında, bağırsaklarda ve omurilik omurları arasındaki disklerde bulunur. Korneada ve kas dokusunda da bulunur.

C vitamini ile kollajeni ilişkilendiren önemli araştırmalar şunları göstermiştir:

 • C vitamini, normal yara iyileşmesini destekleyen fibroblastların üretimini ve göçünü teşvik ederek cildin korunmasına yardımcı olur.

 • C vitamini erken yaşlanmada görülen cilt kırışıklıklarına karşı koruma sağlar.

 • Vasküler düz kas hücreleri tarafından artan C vitamini alımı, Tip I (aka Tip 1) kollajenin sentezini ve olgunlaşmasını arttırır. Tip I kolajen, vücudun toplam kolajen içeriğinin yaklaşık %90’ını oluşturur.

 • Yüksek C vitamini konsantrasyonları, böbrek, kan-beyin bariyeri ve arter astarında önemli filtrasyon özelliklerine sahip olan Tip IV kollajen sentezini uyarır.

2. Bodrum Membran Sentezi

Bazal membran, epitel hücre katmanlarını destekleyen ince, yapışkan bir tabakadır – vücuttaki yüzeyleri ve boşlukları kaplayan dokular (midenin astarı ve kan damarlarının astarı gibi). Böbreklerdeki glomerüler kılcal damarları, kanın süzülmesi için gerekli olan Bowman kapsülüne bağlar. Ayrıca akciğerlerdeki pulmoner kılcal damarları akciğer alveollerine bağlar. Ek olarak bazal membran, kanser hücrelerinin dokulara daha derine inmesini önlemek için kısıtlayıcı bir bariyer görevi görür.

C vitamini, bazal membran ile aşağıdaki şekillerde ilişkilidir:

 • C vitamini, bazal membranın jel benzeri durumunu koruyarak, bazal membran yoluyla tümör invazyonunu baskılamaya yardımcı olur.

 • C vitamini eksikliği, kan damarlarında bazal membran bileşenlerinin (Tip IV kollajen, laminin, elastin) salınımını azaltır.

 • C vitamini, dermis ve epidermis arasındaki alanda diğer önemli bazal membran proteinlerinin birikmesini hızlandırır.

3. Karnitin Sentezi

C vitamini, yağ asitlerinin mitokondriye taşınması için gerekli olan bir amino asit olan karnitin sentezi için gerekli bir kofaktördür. Yağ asitlerinin bu transferi, hücresel enerji için gerekli olan ATP’nin üretiminde önemli bir faktördür.

4. Nörotransmitter Sentezi

C vitamini, nörotransmitterlerin sentezinde doğrudan yer alır. Nörotransmitterler, vücutta ve beyinde nöronlar ve sinir hücreleri arasındaki elektrik akışını kolaylaştıran biyolojik moleküllerdir. Beynin düşünme ve hatırlama yeteneği kadar vücudun çevreye tepki verme yeteneği de bu temel maddelere bağlıdır.

5. Kemik Dokusuna Kalsiyum Eklemesini Destekler

Kaliteli, yüksek yoğunluklu kemik materyalinin oluşumu ve bakımı C vitamini gerektirir. C vitamini, kalsiyumun kemiğe asimilasyonunu destekler, kalsiyumun kemiklerden sızmasına karşı korur ve asimilasyona karşı çalışan oksidatif stresle savaşır.

C vitamini ve kemik metabolizması arasındaki ek ilişkiler şunları içerir:

 • C vitamini, kalsiyumu kemik dokusuna (osteoblastlar) dahil eden hücrelerin oluşumunu uyarır.

 • C vitamini, kalsiyumu kemik dokularından (osteoklastlar) çözen hücrelerin gelişimini engeller.

 • Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, kemik dokularında oksidatif stresle savaşır.

 • Optimal kemik gücü için yoğun matris oluşturmak için gerekli olan kolajen çapraz bağlama, C vitamini gerektirir.

6. Bağışıklık Sistemi İşlevi ve Bakımı

C vitamininin bağışıklık sistemi işlevleri o kadar önemlidir ki, daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. [link to] 20 Yol C Vitamini Sağlıklı Bir Bağışıklık Sistemini Destekler.

İşte C vitamininin bağışıklık sistemi ile nasıl çalıştığının kısa bir listesi:

C vitamini şunları destekler:

 • interferon üretimi

 • Fagositlerin işlevi

 • Beyaz kan hücreleri tarafından sitokin üretimi

 • Hücre aracılı bağışıklık tepkisi

 • Fagositler tarafından nitrik oksit üretimi

 • T-lenfosit proliferasyonu

 • B-lenfosit proliferasyonu

 • Antikor üretimi ve tamamlayıcı aktivite

 • Doğal öldürücü hücre aktivitesi

 • prostaglandin oluşumu

 • Lenfositlerde döngüsel GMP seviyeleri

 • Hidrojen peroksitin lokalize üretimi ve/veya etkileşimi

 • Histamin detoksifikasyonu

 • Oksidatif stresin nötralizasyonu

 • Aşıya karşı bağışıklık yanıtı

 • mukolitik etki

 • Antibiyotiklerin işlevi

C vitamini şunları engeller:

 • T-lenfosit ölümünün çeşitli formları

 • nöraminidaz üretimi

Referanslar

Duarte TL, Cooke MS, Jones GD, “Gen ekspresyon profili, insan cilt hücrelerinde C vitamini için yeni koruyucu roller ortaya koyuyor” Free Radic Biol Med 2009 1 Ocak 46(1):78-87.

Hashem MA, ve diğerleri, “Güçlü yaşlanmayı geciktirici veya anti-fibrotik bileşikleri keşfetmek amacıyla insan tip I kollajeni için hızlı ve hassas bir tarama sistemi” Mol Cells 2008 Dec 31 26(6):625-30.

Qiao H, ve diğerleri, “Kültürlenmiş vasküler düz kas hücrelerinde askorbik asit alımı ve tip I kollajen sentezinin düzenlenmesi” J Vasc Res 2009 46(1):15-24.

Boyera N, Galey I, Bernard BA, “C vitamini ve türevlerinin kolajen sentezi ve normal insan fibroblastları tarafından çapraz bağlanması üzerindeki etkisi” Int J Cosmet Sci 1998 Haz 20(3):151-8.

May JM, Qu ZC, “Endotelyal hücrelerde C vitamininin taşınması ve hücre içi birikimi: kolajen senteziyle ilgisi” Arch Biochem Biophys 2005 Şubat 1 434(1):178-86.

Saitoh Y, Nagai Y, Miwa N, “Fucoidan-Vitamin C kompleksi, oksidatif stres ve matriks metalloproteinazlarındaki azalmalar yoluyla normal veya tümör hücrelerinde ender yaralanmalarla bazal membran yoluyla tümör istilasını baskılar” Int J Oncol 2009 Kasım 35(5) :1183-9.

Mahmoodian F, Peterkofsky B, “Kobaylarda C vitamini eksikliği, kan damarlarında tip IV kollajen, laminin ve elastin ekspresyonunu farklı şekilde etkiler” J Nutr 1999 Ocak 129(1):83-91.

Marionnet C, ve diğerleri, “Yeniden yapılandırılmış bir cilt modelinde dermal-epidermal bağlantının morfogenezi: C vitamininin faydalı etkileri” Exp Dermatol 2006 Ağustos 15(8):625-33.

Rebouche CJ, “Askorbik asit ve karnitin biyosentezi” Am J Clin Nutr 1991 Aralık 54(6 Ek)::1147S-1152S.

Naidu KA, “C vitamini insan sağlığı ve hastalığında hala bir muamma mı? Genel bir bakış” Nutr J 2003 21 Ağu 2:7.

Gabbay KH, ve diğerleri, “Askorbat sentez yolu: kemik homeostazında askorbatın ikili rolü” J Biol Chem 2010 Haziran 18 285(25):19510-20.

Yalin S, et al, “Birincil erkek osteoporozunda serbest oksijen radikallerinin rolü var mı?” Clin Exp Rheumatol 2005 Eylül-Ekim 23(5):689-92.

Park JB, “Deksametazon, Askorbik Asit ve β-Gliserofosfatın Osteoblastik Farklılaşma Üzerindeki Östrojen Reseptörünü ve Osteopontin Ekspresyonunu Düzenleyerek Etkileri” J Surg Res 2010 8 Ekim.

Merhaba M, Tsukamoto I, “C vitamini eksikliği, RANK ifadesinde bir artışla osteoklastogenezi uyarır” J Nutr Biochem 2011 Şubat 22(2):164-71.

Sheweita SA, Khoshhal KI, “Kemik kırıklarında kalsiyum metabolizması ve oksidatif stres: antioksidanların rolü” Curr Drug Metab 2007 Haziran 8(5):519-25.

Saito M, “Beslenme ve kemik sağlığı. Kemik kütlesi ve kalitesinin düzenleyicileri olarak C vitamini ve B vitamininin rolleri” Clin Calcium 2009 Ağustos 19(8):1192-9.

Maehata Y, ve diğerleri, “Tip III kollajen, uzun etkili bir C vitamini türevi olan askorbik asit 2-fosfat tarafından insan osteoblastik hücrelerinin büyümesinin hızlandırılması için gereklidir” Matrix Biol 2007 Haz 26(5):371-81.

Pasco JA, ve diğerleri, “Sigara içmeyen kadınlardan oluşan bir topluluk örneğinde antioksidan vitamin takviyeleri ve kemik döngüsü belirteçleri” J Womens Health (Larchmt) 2006 Nisan 15(3):295-300.

Sugiura M, ve diğerleri, “Kemik mineral yoğunluğu ile ilişkili antioksidan vitamin ve karotenoid alımının diyet kalıpları: menopoz sonrası Japon kadın deneklerden elde edilen bulgular” Osteoporos Int 2011 Ocak 22(1):143-52

Ruiz-Ramos M, ve diğerleri, “Askorbik asit ve alfa-tokoferol takviyesi, yaşlılarda oksidatif strese bağlı kemik kaybını önlemede faydalıdır” J Nutr Health Aging 2010 Haz 14(6):467-72.

Zinnuroglu M, et al, “Postmenopozal osteoporozlu hastalarda 6 aylık risedronat tedavisini takiben serbest radikallerin ve antioksidan aktivitenin prospektif değerlendirilmesi” Rheumatol Int 2011 Ocak 8.

© 2014 LivOn Labs. İçerik, Thomas E. Levy, MD, JD tarafından Primal Panacea’dan uyarlanmıştır.


Kaynak : https://www.abundanceandhealth.co.uk/en/blog/post/64-the-6-important-roles-of-vitamin-c

SMM Panel PDF Kitap indir