BT, Sağlık Sektörünü Nasıl Şekillendiriyor?


BT, Sağlık Sektörünü Nasıl Şekillendiriyor?

BT, Sağlık Sektörünü Nasıl Şekillendiriyor?

Günümüz teknolojisindeki en heyecan verici, en son ve gelişen alanlardan biri, önümüzdeki yıllarda sağlık sektörünü tamamen dönüştürme potansiyeline sahip olan yapay zekadır (AI).

Pek çok sektörde, yapay zeka dönüşümünün gücü önemli sonuçlar doğurmaya devam ediyor, ancak sağlık hizmetlerinde etkisinin gerçekten yaşamı değiştirmesi bekleniyor.

AI uygulamak, hasta sonuçlarını iyileştirmek, birçok paydaşın çıkarlarını hizalamak ve sağlık maliyetlerini düşürmek için hastane bakımı, klinik araştırma, ilaç geliştirme ve sigorta dahil olmak üzere sağlık sektörünün birçok alanda çalışma biçiminde devrim yaratıyor.

TEC, nedir?

Küreselleşme ilerledikçe, teknoloji destekli bakım (TEC), sağlık hizmeti almayı nasıl beklediğimizi değiştirmeye hazırlanıyor ve önemli bir etkiye sahip olacak.

Yerel sağlık hizmeti sağlayıcıları ve büyük ilaç, şu anda geliştirilmekte ve kullanılmakta olan ve muazzam zaman ve finansal tasarruf avantajları sergileyen TEC’nin değerini giderek daha fazla anlıyor.

teşhis

Veri sınıflandırması, özellikle konuyla ilgili çok fazla veriye maruz kaldığında, AI’nın üstün olduğu yerdir. Dahil etme yeteneği nedeniyle hücre ve gen tedavisi cdmo, tıbbi görüntüleme analizi, hasta tıbbi kayıtları ve diğer birçok faktör, AI, teşhis sonuçlarını iyileştirmek için büyük umut vaat ediyor. Ek olarak, AI sistemleri klinisyenlere tavsiyelerde bulunabilir ve aynı verileri kullanarak benzersiz tedavi prosedürleri geliştirebilir.

Bu teşhis uygulamaları, gelişen bir AI vizyonu temasını paylaşır ve bu alandaki ilerlemelerin etkili teşhis uygulamalarına güçlü bir şekilde bağlanacağı vurgulanmalıdır.

Bununla birlikte, bu teknolojinin gerçek dünyadaki faydası ve teşhis alanına ne ölçüde dahil edileceği, deneme yanılma sürecinden büyük ölçüde etkilenecektir.

Sağlık ve Büyük Veri

Büyük veriler, analiz, yönetim ve evrim açısından birçok sektörü etkiliyor. Bu verilerin kullanıldığı sektörlerden biri, hastalıkları önlemek, yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlık hizmetlerinde tedavi maliyetlerini düşürmektir.

Sanal Hemşirelik Asistanları

Sanal hemşire asistanları sayesinde sağlık personeli üzerindeki baskı azaltılabilir ve gereksiz hastane ziyaretleri azaltılabilir. Hayati belirti ve semptomlar sanal hemşireler tarafından izlenir ve gözlemlenir. Sanal asistanlar, hastalara günlük görevlerinde yardımcı olarak, ilaçlarını almalarını veya randevularına katılmalarını hatırlatarak ve tıbbi konularda yardımcı olarak bir hemşirenin tipik davranışını taklit eder.

bu sanal hemşire tıp endüstrisi için büyük bir varlıktır. Hemşirelik bakımını teşvik etmenin en modern, güncellenmiş, geliştirilmiş ve geliştirilmiş yöntemlerinden biri, kayıtlı hemşireler üzerinde önemli bir etkisi olan ve hemşireliği yeni yollarla uygulama kapasitelerini artıran sanal hemşirelik yardımcılarının kullanılmasıdır.

Son yıllarda, büyük bir değişim gördü ve hala gelişiyor. Birçok sağlık sisteminin önemli ve gerekli bir bileşeni haline geldi.

İyileştirilmiş İletişim Kanalları

Sağlık sektöründe iletişim esastır çünkü çalışanların birbirlerini anlamalarına ve hastalarla dürüst ve etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur.

Yanlış iletişim, neler olup bittiğini, neyin yanlış olduğunu ve bir hastanın hastalığını nasıl ele alması gerektiğini açıkça iletememekten kaynaklanabilir. Hatalar, zayıf iletişimden kaynaklanabilir; bu hataların bazıları küçük olabilir, ancak diğerlerinin ölümcül sonuçları olabilir.

Dijital iletişim sayesinde çalışanlar ve hastalar artık birbirleriyle daha etkili iletişim kuruyor. bugünün sağlık uzmanları bip sesleri yerine e-posta, akıllı telefonlar ve hatta metin mesajları kullanın. Ayrıca kendilerini önemli sağlık tavsiyeleri verirken kaydedebilir ve bunları daha sonra çevrimiçi olarak yükleyebilir veya hastalarına e-posta yoluyla gönderebilirler.

Dijital teknolojideki gelişmeler sayesinde, sağlık uzmanları hastalarla ve birbirleriyle çok daha etkili bir şekilde bağlantı kurabilir.

Sağlık sektöründeki işler

Scott Rupp tarafından sağlık hizmetleri teşhisi, sağlık hizmetlerinde teknoloji, Sanal Hemşirelik Asistanları
Kaynak : https://electronichealthreporter.com/how-it-is-shaping-the-healthcare-sector/

SMM Panel PDF Kitap indir