Biyo-numuneler Tıbbi Laboratuarlarda Nasıl Tedavi Edilir?


Tüm laboratuvar biyo-numunelerinin tehlikeli unsurlar olarak kabul edilmesi gerekir. Laboratuar çalışanları, onları tutarken ve tedavi ederken çok dikkatli olmalıdır.

En güvenilir sonuçları sunan biyolojik numunelerin türü, numune için gerekli hazırlık, ele alınması gereken güvenlik sorunları ve numunelerin toplanması, taşınması ve saklanması işleyicilerin üzerinde düşündüğü çeşitli faktörlerdir.

Tıbbi laboratuvarlarda biyo-numuneler, bakterileri ve diğer mikroorganizmaları öldürmek için formaldehit ve fenol gibi sert kimyasallarla rutin olarak işlenir. Numuneleri korumak için alkol gibi diğer kimyasallar kullanılır.

Biyolojik numunenin türü, aldığı tedaviyi belirleyecektir. Örneğin, pıhtılaşmayı önlemek için kan örneklerinin serin bir ortamda saklanması gerekir. Kontaminasyonu önlemek için doku örneklerinin steril bir ortamda saklanması gerekir.

Hastayı, numune türünü ve toplama tarihini tanımlamak için tüm biyo-numunelerin uygun şekilde etiketlenmesi gerekir. Bu hem güvenlik hem de izleme amaçları için önemlidir.

Ancak tedaviye ve önlemlere daha yakından bakalım:

Koruyucu giysi

İlk güvenlik önlemi, koruyucu giysi kullanmak. Laboratuar uzmanları, ağırlıklı olarak tek kullanımlık eldivenler giyerler. Biyo-numuneleri tedavi ederken, özellikle aerosol üretimi için bir risk olduğunda maskelere ihtiyaç vardır.

Laboratuar çalışanları, derilerini kirletmeyecek şekilde eldiven takma ve çıkarma konusunda yeteneklidir. Bu prosedürlerin teknik bilgisi kıdemli laboratuvar personeli tarafından gösterilmektedir.

Uygun kullanım

Bir sonraki güvenlik önlemi, biyo-numunelerin uygun şekilde işlenmesidir. Numuneler, dökülmeyi ve kırılmayı önleyecek şekilde bir kaptan diğerine aktarılmalıdır. Bu, aseptik teknikler kullanılarak yapılır.

Aseptik teknik, kültürlerin veya cerrahi yaraların zararlı mikroorganizmalar tarafından kontaminasyonunu önlemek için kullanılan bir dizi prosedürdür.

Aseptik tekniğin ana kuralı, numuneye dokunan her şeyin steril olması gerektiğidir.

Bu, numuneyle temas eden tüm kapların ve aletlerin sterilize edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Teçhizat

Biyolojik numunelerin işlenmesinde ekipman kullanılır. Örneğin kullanılmış cam eşya ekipmanı, konsantre bir sodyum hipoklorit çözeltisine batırılır. Tek kullanımlık aparatlar güvenli bir şekilde atılır.

Bazı laboratuvarlarda sıvı atıkları işleyebilen atık torbaları vardır. Laboratuvar uzmanları bu torbaları yakmadan önce ısıtırlar. Kullanılan santrifüjler, çalışanların herhangi bir kırılma olayını incelemesini sağlamak için mühürleyicilere ve görünür kapaklara sahiptir.

Santrifüjleme sırasında kırılma meydana geldiğinde, tüm aparat bir otoklavda ısıtılabilir. Depolama için Kriyojenik ULT dondurucular gibi yüksek teknolojili ekipmanlar da kullanılabilir. Bu dondurucuların bir yedeği var sıvı nitrojen dondurucu. Bu ekipman biyolojik numuneleri -150°C’ye kadar soğutabilir.

Embriyo, kan plazması ve kök hücre gibi örnekler uzun süre saklanabilir. Biyo-numuneler, değerlerini ve benzersizliklerini korumak için güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

Tedavi

Son güvenlik önlemi, biyo-numunelerin işlenmesidir. Tüm tıbbi laboratuvarlar, bakterileri ve diğer mikroorganizmaları öldürmek için sert kimyasallar kullanır. Kullanılan en yaygın kimyasallar formaldehit ve fenoldür.

Numuneleri korumak için alkol gibi diğer kimyasallar kullanılır. Biyolojik numunenin türü, aldığı tedaviyi belirleyecektir.

Örneğin, pıhtılaşmayı önlemek için kan örneklerinin serin bir ortamda saklanması gerekir. Kontaminasyonu önlemek için doku örneklerinin steril bir ortamda saklanması gerekir.

Hastayı, numune türünü ve toplama tarihini tanımlamak için tüm biyo-numunelerin uygun şekilde etiketlenmesi gerekir. Bu hem güvenlik hem de izleme amaçları için önemlidir.

Ek Önlemler

Enfekte iğneler veya yaralanmaya neden olabilecek nesneler gibi keskin nesnelerle hastalık bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle bu tür kazaların yaşanmaması için tüm önlemler alınmaktadır. İğneler ve şırıngalar yalnızca izin verilen kaplara atılır.

Bu kaplar iyi etiketlenmiş ve benzersiz renkli dünya çapında biyolojik tehlike etiketi sergiliyor. Ayrıca depolama alanını korumak için toplanması ve üst üste yerleştirilmesi kolaydır. Konteyner dolduğunda kapatılır ve dökülmeden bertaraf edilir. Keskin uçlu kaplar, yerel yönergeler izlenerek bertaraf edilir.


Kaynak : https://healthandhealthier.com/how-bio-samples-are-treated-in-medical-labs/

SMM Panel PDF Kitap indir