Bibliyoterapi – Kitaplardan gelen şifa

Ruh sağlığını desteklemek için kitaplardan destek alan terapötik bir yaklaşım olan bibliyoterapi yaklaşımının savunucuları, ruh hali ile ilgili farklı alanlara yönlendirilmiş koşulların hafif ila orta dereceli semptomlarının okuma etkinlikleriyle başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini öne sürüyorlar. 
Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için uygun görülen bu usul hem bireysel hem de grup terapisinde kullanılabilir. Düşünce sağlığı uzmanları , terapide olanları ve terapiyi bekleyenlere rehberlik etmesi veya kendi kendilerine destek edebilmeleri, hissi açıdan gelişim, zihinsel sağlık sorunları hakkında bilgi edinme ve yaratıcı literatürün tedaviye karşın yararları için okumaya özendirme edebilir. Öykü anlatma, becerikli yazma ve okuma uzun zamandır tedavi edici potansiyelleri ile tanınmaktadır. Edebiyatın bir şifa yöntemi olarak kullanılması, Yunan kütüphanelerinin iyileştirici güçleri olan tanrısal yerler olarak görüldüğü antik Yunanistan’a dek uzanır. On dokuzuncu yüzyılın başlarında, Benjamin Rush ve Minson Galt II gibi doktorlar, bibliyoterapiyi rehabilitasyonda ve ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde bir müdahale tekniği olarak kullanmaya başladılar.ve II. Dünya Savaşları sırasında, geri dönen askerlerin keza fiziksel keza de hissi kaygılarla başa çıkmalarına yardım etmek için bibliyoterapi kullanıldı. Samuel Carothers The Atlantic Monthly’de yayınlanan 1916 tarihli bir makalesinde , bibliyoterapiyi, tıbbi bakım alan kişilere durumları hakkında bilgi vermek için kitap kullanma süreci şeklinde tanımlarken, Dorland’s Illustrated ”Medical Dictionary” olarak tanımlamıştır. 1941’de bu usul bir ruh sağlığı tedavisi biçimi olarak resmi olarak tanındı. Bibliyoterapinin kullanımı 1950’lerde Carolyn Shrodes’ın insanların hikayelerde tanımladıkları karakterlerden büyük ölçüde etkilendikleri öncülüne dayanan teorik bir model geliştirmesiyle daha da genişledi. Amerikan Kütüphane Derneği 1966’da resmi bir tasvir yayınladı ve 1969’da Şiir Terapisi Derneği kuruldu ve bir bibliyoterapi biçimi olan şiir terapisini bir tedavi yöntemi olarak kurdu. 1983 yılında Milletlerarası Biblio/Şiir Terapisi Federasyonu kuruldu. Günümüzde bibliyoterapi eğitimciler, yardımcı profesyoneller, kütüphaneciler ve hatta ebeveynler tarafından kullanılmaktadır. Fazla yönlülüğü ve uyarlanabilirliği, onu her türlü bireysel gelişim için çok iyi bir tamamlayıcı haline getirmiştir.Eğitimciler ya da tıp uzmanları genelde ebeveynleri çocuklarıyla bu yaklaşımı kullanmaya özendirme edebilir. Bibliyoterapi çoğu şekilde ve çoğu öbür çare edici çerçeve ile birlikte kullanılabilir. Okumanın insanların yaşadıkları sorunları anlamalarına, diğer tedavilerin etkilerini artırmalarına, zihinsel sıhhat endişeleri ve bakımıyla ilgili deneyimleri normalleştirmelerine ve olumlu başkalaşım için umut sunmalarına tezgâhtar olabileceği gösterilmiştir. Bibliyoterapi seans dışarıya terapötik egzersiz için potansiyel bir format sağlayarak çare sürecini hızlandırabilir ve yoğunlaştırabilir. Bibliyoterapi - Kitaplardan gelen şifa #2 Bu yöntem genel olarak daha geleneksel bir terapi şekli yerine önerilmemekle birlikte, terapideki bireyler ve terapi almayı bekleyenler kadar çoğunlukla kullanılmaktadır. Yani profesyonel tedaviyi destekleyici olarak kullanımı daha uygundur. Bibliyoterapi acil yardıma ihtiyacı olmayanlar için tedavinin birincil adımı olarak kabul edilebilir. Okuma, öz farkındalığı artırarak, öz saygıyı geliştirerek ve gelişimsel krizlerle yüzleşme becerisine asistan olarak her yaştan bireye üstünlük sağlayabilir.Aile ile ilgili zorluklar, travma sonrası stres ya da keder gibi sorunlar için terapi gören kişiler, kullanılan yaklaşıma kitapların ve okuma etkinliklerinin dahil edilmesinden de yararlanabilir. Çoğu uzman, okumanın empatiyi artırdığı , zihni keskinleştirdiği ve davranışı etkilediği gösterildiğinden, okumanın zihinsel sağlığı geliştirebilecek üretken bir faaliyet olduğu konusunda hemfikirdir. Yapılan çalışmalarla kurgunun bir okuyucunun diğerlerindeki duyguları ayırt etme ve izah etme konusundaki genel yeteneğini geliştirdiği belirlenmiştir. Anekdot niteliğindeki çalışmalar, bibliyoterapinin ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde manâlı faydalar sağlayabileceğini ve ruh sağlığı uzmanları arasındaki popülaritesinin daha da olumlu sonuçlar doğurduğunu öne sürüyor. Böylece çok terapist, tedaviye kitapların dahil edilmesinin terapiye katılımı artırdığına ve iyileşme süresini azaltabileceğine, içgörü ve tavır değişikliği için daha pozitif fırsat sağladığına ve aynı zamanda insanların terapi çalışmalarında daha artı mesuliyet almasına ihtimal tanıdığına inanmaktadır. Yöntemin etkinliği üzerine yapılan çalışmalar, yöntemin depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı yaşayanlar için çare sürecinin yardımsever bir parçası olduğunu göstermiştir..

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail tyt deneme pdf pdf kitap indir