AŞI VE KOVİD-19 AŞISI HAKKINDA BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?


Bağışıklama, hastalıkları önlemenin en uygun maliyetli yollarından biri olarak kabul edilir. Diğer yöntemlerden farklı olarak, bağışıklama daha geniş bir kapsama sahiptir ve daha büyük popülasyonları hastalığa neden olan organizmalardan koruyabilir. Çoğu zaman, aşılama ve bağışıklama birbirinin yerine kullanılır.

CDC’ye göre bağışıklama, bir kişinin aşılama yoluyla enfeksiyon veya hastalıktan korunmasıdır. Aşılamanın sağladığı korumaya bağışıklık denir. Ayrıca aşılama, belirli bir hastalığa karşı bağışıklık oluşturmak için bir aşının veya bir organizmanın zayıflamış bir türünün tanıtılması işlemidir. Mevcut bazı aşılar arasında Hepatit B aşısı, sıtma aşısı, Tetanoz aşısı ve yakın zamanda geliştirilen Covid-19 aşısı bulunmaktadır. Unicef’e göre, aşılamanın her yıl yaklaşık 2 ila 3 milyon çocuğun hayatını ölümcül hastalıklardan kurtardığı tahmin ediliyor. Aşılar tüm yaş gruplarında kullanılabilir.

Gana’da çocuklar için aşılama egzersizleri halk arasında ‘tartılma’ olarak bilinir; Burası, annelerin bebeklerini belirli aralıklarla aşı aşısı yaptırmaya göndermelerinin istendiği yerdir. Bu bebekler, örneğin, boğmaca, tetanoz, Hepatit B, Difteri ve Haemophilus influenza gibi aşıyla önlenen hastalıklardan korunmalarına yardımcı olan beşi bir arada aşılar alır. Bu uygulama daha çok sağlık ocaklarında yapılmakta, ancak zaman zaman toplum sağlığı hemşirelerinin aileleri onları aşı merkezlerine götüremeyen çocuklara aşı yaptırmak için bir evden diğerine taşındığı görülmektedir. Bağışıklamanın, hastalıkları önlemede en etkili araçlardan biri olmasının yanı sıra birçok faydası vardır.

Bağışıklama, insanların ve çevrelerindekilerin hayatlarını kurtarmaya yardımcı olur.

Kişi aşılandığında bağışıklık kazanır. Ayrıca vücut, organizmaların bir hafızasını oluşturur; bu, vücudun bu enfeksiyonları tanımasına ve gelecekte aynı enfeksiyona maruz kaldığında onlarla savaşmasına yardımcı olur. Ne yazık ki, insanlar bulaşıcı hastalıkları bazen yakın temas yoluyla kolayca bulaştırırlar. Bu nedenle toplumdaki hassas grupları korumak için çevremizdekilere bulaştırmamak için aşı olmamız gerekiyor.

Bağışıklama, gelecek neslin korunmasına yardımcı olur.

Bazı hastalıklar tedavi edilmediğinde veya önlenmediğinde anneden çocuğa geçer. WHO’ya göre, bu tür hastalıkların örnekleri arasında Hepatit B, Kızamıkçık ve HIV/AIDS sayılabilir. Hastanelerimizde doğum öncesi bakım sırasında yapılan rutin tetkikler kapsamında gebeler aşı ile önlenen bu hastalıkların bazılarına karşı taramadan geçirilmekte ve gerektiğinde uygun önlemler alınmaktadır. Aşılar yaparak bu hastalıkların gelecek nesillere yayılmasını veya bulaşmasını önleyebiliriz.

Bağışıklama, kendimiz için para biriktirmeye yardımcı olur ve devlete daha fazla para tasarrufu sağlar.

Aşı, bazı hastalıkların oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak aşılanmadığı için hastalandığında ya da sakat kaldığında bu, bireye ve ailesine çok fazla yük bindirmektedir. Bazen, bakıcıların yardım etmesi gerektiğinden, aile tasarrufları tükenir. Ayrıca çocuklarda özellikle okula gitmeye ve diğer çocuklarla oynamaya başladıklarında düzenli olarak enfeksiyonlara maruz kalmaları nedeniyle sık sık hastane ziyaretleri olabilir. Hükümet, bu hastalık koşullarını yönetmek için ilaç satın almak ve aşı kullanılarak önlenebilecek bu hassas gruplara destek sağlamak için çok fazla kamu geliri harcamak zorunda kalacaktı.

Bağışıklama, çocuklarda belirli engelleri azaltmaya yardımcı olur.

Bağışıklama programları zamanında karşılandığında, aşı almamayla ilişkili belirli engeller önemli ölçüde azaltılacaktır – örneğin, Polio gibi bazı koşullar. Çocuklarda körlük, sağırlık ve diğer zihinsel engellilik türleri aşılama sırasında azaltılmıştır. Unicef’e göre, Kızamık aşıları 2000 ile 2018 yılları arasında 23 milyondan fazla ölümü önledi.

Bağışıklama ile ilgili bazı yanlış anlamalar

Dünyada aşı kullanımına ilişkin iyi bir geçmişe sahip olmasına rağmen, aşıların kullanımıyla ilgili hala bazı efsaneler vardır. Örneğin bazı insanlar aşıların güvenli olmadığına inanıyor ve covid-19 aşısı oldukça hızlı çıktığı için bazılarının bu konuda şüpheleri var. Aşılar, tıpkı diğer ilaçlar gibi, kullanım için güvenli ve etkili olduklarından emin olmak için testlerden ve klinik deneylerden geçer. Ayrıca insan popülasyonunda kullanılmadan önce FDA ve etik kurullar gibi çeşitli düzenleyici otoriteler tarafından kullanım için ruhsatlandırılmış ve onaylanmıştır; bu, kullanımlarını daha güvenli hale getirir.

Ayrıca bazıları, aşı yaptıran kişilerin neden hala Covid-19 enfeksiyonu kaptığını merak ediyor. Bazı aşılar ömür boyu bağışıklık sağlarken, bazılarında ise bağışıklık birkaç yıl sonra kaybedilir. Ancak Covid-19 aşısı ile %100 bağışıklık sağlamıyor. Oluşturulan bağışıklık ile, aşı olduktan sonra bile enfekte olduğunda daha hafif semptomlar gösterebilir. Bu nedenle, Covid-19’un yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için önerilen tüm aşı dozlarını almak gerekir.

Ek olarak, diğerleri aşıların aşılanmış olanları izlemek için kullanılabilecek mikroçiplere sahip olduğuna inanıyor. Bu doğru değil çünkü tek bir şişe aşı birden fazla kişi için kullanılabilir ve çok sayıda insanı takip etmek zordur. Bunun yerine aşılar sırasında alınan detaylar, aşılarla ilişkili alerjik reaksiyon ve farmakovijilans sorunları olduğunda takiplerin yapılması, yani aşıların üreticilerden ayrıldıktan sonra bile hala güvenli olmasını sağlamak için kullanılır.

Sonuç olarak, bağışıklama, çiçek hastalığı gibi bazı hastalıkların dünya tarafından ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur ve aşılama nedeniyle yıllar içinde bazı durumlar kaydedilmemiştir.

Aşılar bulunduğunda aşı yaptırmaya çalışmalı ve çocuklarımıza aşı yaptırmalıyız.

Referanslar

1. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2021.Bağışıklama: temel bilgiler alınan

2. Unicef. Gana’da bağışıklama 25 Nisan 2022’de değerlendirilen tarihten alındı.

3. Unicef. bağışıklama alınan 25 Nisan 2022’de değerlendirildi

4. Dünya sağlık örgütü., 2015. Bağışıklama hakkında mitler ve gerçekler.


Kaynak : https://www.healthoxhub.com/post/did-you-know-this-about-immunization-and-the-covid-19-vaccine

SMM Panel PDF Kitap indir